กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 หรือ วลัยลักษณ์เกมส์ จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 7 - 14 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
ตราสัญลักษณ์ วลัยลักษณ์เกมส์
เมืองเจ้าภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พิธีเปิด7 มกราคม 2551 (2551-01-07)
พิธีปิด14 มกราคม 2551 (2551-01-14)
ผู้จุดคบเพลิงณัฐยุทธ แนมใส นักกรีฑา
ธมลวรรณ จิรัตน์ฐิกุล นักแบดมินตัน

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน

แก้

ตราสัญลักษณ์

แก้

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 เป็นรูปคบเพลิง หมายถึง เส้นที่ประสานสอดคล้องเข้าด้วยกัน อย่างอ่อนพริ้วขึ้นสู่เบื้องบนหมายถึงพลังกิจกรรมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง

ภายในเปลงเพลิงมีอักษร มวล. ซึ่งเป็นอักษรย่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สีแสด - ม่วง หมายถึง โลโก้ เส้นโค้งสีแสด - ม่วงเป็นคลื่นพุ่งสู่เบื้องบนนี้สื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เส้นโค้งทั้งสี่สี หมายถึง ตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้งสี่ภาคของประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาครั้งนี้ และวลัยลักษณ์เกมส์ หมายถึง ชื่อของมหกรรมกีฬาครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ โดยใช้สีแดงเป็นสีที่แสดงถึงพลังความเข้มแข็ง อดทน ความสนุกสนานตื่นเต้นและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สัตว์นำโชค

แก้

นกฮัง นกกะฮัง หรือนกฆอฮัง ซึ่งในอดีตสามารถพบเห็นได้ในเขตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมีป่าไม้ยางนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลือกนกกะฮังเป็นสัตว์นำโชค เนื่องจากนกชนิดนี้อยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเป็นสังคมที่สามัคคีกลมเกลียว

สรุปเหรียญการแข่งขัน

แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 10 อันดับแรก

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 13 19 63
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 29 32 26 87
3 สถาบันการพลศึกษา 23 24 30 77
4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 20 7 25 52
5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18 11 12 41
6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 17 19 11 51
7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 21 33 69
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 20 24 59
9 มหาวิทยาลัยสยาม 9 11 7 27
10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 8 10 18 32
ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 34

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(7- 14 มกราคม พ.ศ. 2551)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 36

(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)