กีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันออก 2009

กีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันออก 2009 เป็นการแข่งขันกีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่ฮ่องกง ซึ่งเป็นเขตบริหารพิเศษอีกแห่งหนึ่งของ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม พ.ศ.2552 มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 9 ประเทศ และนักกีฬา 2,377 คน ใน 17 ชนิดกีฬา

ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

มีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 262 เหรียญทอง ซึ่งประเทศจีนสามารถครองเจ้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่ 5 ติดต่อกัน

      เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (เจ้าภาพ)
 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   จีน 113 73 46 232
2   ญี่ปุ่น 62 58 70 190
3   เกาหลีใต้ 39 45 59 143
4   ฮ่องกง 26 31 53 110
5   จีนไทเป 8 34 47 89
6   มาเก๊า 8 9 12 29
7   เกาหลีเหนือ 6 8 11 25
8   มองโกเลีย 0 4 16 20
9   กวม 0 0 1 1
รวม 262 262 315 839

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข