กีฬากระโดดน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 1912

การแข่งขันกีฬากระโดดน้ำในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1912 จัดการแข่งขันที่สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน มีการชิงชัย 4 เหรียญทอง

กระโดดน้ำ
ในโอลิมปิกครั้งที่ 5
วันที่6-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2455
จำนวนนักกีฬา57  คน จาก 10 ประเทศ
← 1908
1920 →

สรุปเหรียญรางวัลแก้ไข

ประเภทชายแก้ไข

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
3 metre springboard
ข้อมูลการแข่งขัน
Paul Günther
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Hans Luber
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Kurt Behrens
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
10 metre platform
ข้อมูลการแข่งขัน
Erik Adlerz
  ประเทศสวีเดน
Albert Zürner
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Gustaf Blomgren
  ประเทศสวีเดน
Plain high diving
ข้อมูลการแข่งขัน
Erik Adlerz
  ประเทศสวีเดน
Hjalmar Johansson
  ประเทศสวีเดน
John Jansson
  ประเทศสวีเดน

ประเภทหญิงแก้ไข

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
10 metre platform
ข้อมูลการแข่งขัน
Greta Johansson
  ประเทศสวีเดน
Lisa Regnell
  ประเทศสวีเดน
Isabelle White
  สหราชอาณาจักร

ตารางสรุปเหรียญแก้ไข

อันดับที่ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   สวีเดน 3 2 2 7
2   เยอรมนี 1 2 1 4
3   สหราชอาณาจักร 0 0 1 1
รวม 4 4 4 12

อ้างอิงแก้ไข