พหุคูณของไบต์
อุปสรรคฐานสิบ อุปสรรคฐานสอง
ชื่อ สัญลักษณ์ ค่าพหุคูณ ชื่อ สัญลักษณ ค่าพหุคูณ
กิโลไบต์ kB 103 กิบิไบต์ KiB 210
เมกะไบต์ MB 106 เมบิไบต์ MiB 220
จิกะไบต์ GB 109 จิบิไบต์ GiB 230
เทระไบต์ TB 1012 เทบิไบต์ TiB 240
เพตะไบต์ PB 1015 เพบิไบต์ PiB 250
เอกซะไบต์ EB 1018 เอกซ์บิไบต์ EiB 260
เซตตะไบต์ ZB 1021
ยอตตะไบต์ YB 1024

1 กิบิไบต์= 1024 ไบต์ กิบิไบต์(อังกฤษ: Kilobyte) มีสัญลักษณ์ว่า KiB 1 กิบิไบต์มีค่า 2^10 ไบต์เท่ากับ 1024 ไบต์(กิบิ แปลว่า 1000) หน่วยนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย International Organization for Standardization ได้รับการยอมรับสำหรับการใช้งานโดยทุกองค์กรมาตรฐานที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของ International System of Quantities[1][2]

กิบิไบต์ มีความเกี่ยวข้องกับ กิโลไบต์

อ้างอิงแก้ไข

  1. for binary multiples(เป็นภาษาอังกฤษ)
  2. is a kilobyte?(เป็นภาษาอังกฤษ)