การแผลงเป็นอเมริกัน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การแผลงเป็นอเมริกัน (อังกฤษ: Americanization หรือ Americanisation, En-us-Americanize.ogg əˈmɛrɨkənаɪz ) เป็นคำที่ใช้ในการบรรยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาต่อวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ ที่รวมทั้งการโลกาภิวัตน์ของธุรกิจ, วัฒนธรรม, เทคโนโลยี และ วิถีชีวิตแบบอเมริกัน ความหมายโดยนัยของคำว่าการแผลงเป็นอเมริกันมักจะมีความหมายในทางลบ เพราะความลามปามของการแพร่ขยายและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมอนุรักษนิยมโดยทั่วไป

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ การแผลงเป็นอเมริกัน