การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง

(เปลี่ยนทางจาก การแจกแจงเอกรูป (วิยุต))

ในทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง หรือ การแจกแจงเอกรูปวิยุต (discrete uniform distribution) เป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นอย่างเป็นระบบโดยที่น่าจะสังเกตค่าจำนวนจำกัดได้เท่า ๆ กัน ทุกค่าจำนวน n มีความน่าจะเป็นเท่ากัน 1/n

เอกรูปวิยุต
ฟังก์ชันมวลของความน่าจะเป็น
Discrete uniform probability mass function for n = 5
n = 5 โดยที่ n = b − a + 1
ฟังก์ชันแจกแจงสะสม
Discrete uniform cumulative distribution function for n = 5
สัญกรณ์: หรือ
ตัวแปรเสริม:

ฟังก์ชันค้ำจุน:
pmf:
cdf:
ค่าเฉลี่ย:
มัธยฐาน:
ฐานนิยม: N/A
ความแปรปรวน:
ความเบ้:
ความโด่งส่วนเกิน:
เอนโทรปี:
mgf:
cf: