การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2556

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 เชียงใหม่ พ.ศ. 2556 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ แทนที่นายเกษม นิมมลรัตน์ ที่ได้ลาออกโดยให้เหตุผลเรื่องปัญหาสุขภาพ การเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2556

← พ.ศ. 2555 21 เมษายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2562 →

เขตเลือกตั้งที่ 3 เชียงใหม่
ลงทะเบียน138,684
ผู้ใช้สิทธิ74.53%
  First party Second party
 
ผู้สมัคร เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
คะแนนเสียง 67,101 21,372
% 73.01 23.25

สส. เขตก่อนการเลือกตั้ง

เกษม นิมมลรัตน์
เพื่อไทย

ว่าที่สส. เขต

เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
เพื่อไทย

ที่มา แก้

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 นายเกษม นิมมลรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเพื่อไทย ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เหตุผลเรื่องปัญหาสุขภาพ และต้องการจะทำงานการเมืองในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า และปฏิเสธข่าวที่ว่าเป็นการลาออกเปิดทางให้นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีสำรอง[1]

ผู้สมัคร แก้

ผู้สมัคร พรรค หมายเลข
ทวีศักดิ์ ภูพา พรรคยางพาราไทย
1
เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย
2
กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์
3
ร.ต.ทวีป ยอดเศรณี พรรรคพลังสหกรณ์
4

ทวีศักดิ์ ภูพา (1) แก้

ทวีศักดิ์ ภูพา อดีตครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (2) แก้

เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 1 สมัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (บ้านเลขที่ 111) น้องสาวของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ภริยาของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี

กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ (3) แก้

กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 2 สมัย อดีตกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่ ภริยาของธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข

ทวีป ยอดเศรณี (4) แก้

ทวีป ยอดเศรณี หัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์ อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการเลือกตั้ง แก้

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (2)✔ 67,101 73.01 -5.26
ประชาธิปัตย์ กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ (1)✔ 21,372 23.25 +2.73
ยางพาราไทย ทวีศักดิ์ ภูพา (1) 2,456 2.67
พลังสหกรณ์ ว่าที่ร้อยตรี ทวีป ยอดเศรณี (4) 977 1.06
ผลรวม 91,906 100.00
บัตรดี 91,906 88.92
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,851 8.56
บัตรเสีย 2,607 2.52
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,364 74.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 138,684 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เหตุการณ์ต่อเนื่อง แก้

การร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้ง แก้

พรรคประชาธิปัตย์ โดยนายธนิตพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งซ่อมฯ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กรณีนายอำเภอสันกำแพง แม่ออน และดอยสะเก็ด วางตัวไม่เป็นกลาง โดยมีการสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อขอให้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เป็นผลให้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่าปกติถึง 10 เท่า[2]

อ้างอิง แก้