การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ แทนที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากถูกศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่[1][2]โดยกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 9 สิงหาคม 2563[3]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563

← พ.ศ. 2562 9 สิงหาคม 2563 พ.ศ. 2566 →

เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ
ลงทะเบียน177,308
ผู้ใช้สิทธิ58.20%
  First party Second party Third party
  ไฟล์:สลิลทิพย์ สุขวัฒน์.jpg
ผู้สมัคร กรุงศรีวิไล สุทินเผือก สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ อิศราวุธ ณ น่าน
พรรค พลังประชารัฐ เพื่อไทย ก้าวไกล
เลือกตั้งล่าสุด 41,745 33,007 31,430
คะแนนเสียง 46,747
(เพิ่มขึ้น5,022)
21,540
(ลดลง11,467)
19,977
(ลดลง11,453)
% 47.86
(เพิ่มขึ้น13.83)
22.05
(ลดลง4.86)
20.45
(ลดลง5.17)

สส.สมุทรปราการ เขต 5ก่อนการเลือกตั้ง

กรุงศรีวิไล สุทินเผือก
พลังประชารัฐ

ว่าที่สส.สมุทรปราการ เขต 5

กรุงศรีวิไล สุทินเผือก
พลังประชารัฐ

ที่มา แก้

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีคำพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งแจกใบเหลืองนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลังถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท แก่ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไต่สวนแล้วไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทำของผู้ได้รับเลือกตั้ง จึงพิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่แทน นายกรุงศรีวิไล ตามมาตรา 133 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

ผู้สมัคร แก้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มติกำหนดวันรับสมัครคือวันที่ 16 กรกฎาคม –20 กรกฎาคม 2563 และกำหนดวันเลือกตั้งคือวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นวันที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด[3]

พรรค หมายเลข ผู้สมัคร
เสรีรวมไทย
1
นายมานะ บุญนาค
ก้าวไกล
2
นายอิศราวุธ ณ น่าน
เพื่อไทย
3
นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์
พลังประชารัฐ
4
นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก
ภราดรภาพ
5
นายวราวุฒิ ทิมเมือง

ผลการเลือกตั้ง แก้

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ กรุงศรีวิไล สุทินเผือก (4)   46,747 47.86 +13.83
เพื่อไทย สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ (3)✔ 21,540 22.05 -4.86
ก้าวไกล อิศราวุธ ณ น่าน (2) 19,977 20.45 -5.17
เสรีรวมไทย มานะ บุญนาค (1) 8,905 9.12 +6.09
ภราดรภาพ วราวุฒิ ทิมเมือง (5) 513 0.53 +0.49
ผลรวม 97,682 100.00
บัตรดี 97,682 94.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,309 3.21
บัตรเสีย 2,203 2.13
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,194 58.20
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 177,308 100.00
พลังประชารัฐ รักษาที่นั่ง

ความไม่ชอบมาพากล แก้

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 11.20 น. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล รายงานความไม่ชอบมาพากล เช่น หน้าหน่วยเลือกตั้งมีป้ายหาเสียงของบางพรรค และมีการตั้งโต๊ะแจกเงิน[4]

อ้างอิง แก้

  1. "ศาลฎีกาฯ แจกใบเหลือง 'กรุงศรีวิไล' สั่งเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-18. สืบค้นเมื่อ 2020-07-18.
  2. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓
  3. 3.0 3.1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  4. ก้าวไกลจี้กกต. ตรวจ'เลือกตั้งปากน้ำ'เผยพบพิรุธแล้วกว่า 20 หน่วย