การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2565

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2565 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 9 แทนที่นายสิระ เจนจาคะ ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565[1]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2565

← พ.ศ. 2562 30 มกราคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 →

เขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียน167,287
ผู้ใช้สิทธิ52.68% (ลดลง 21.86 pp)
  First party Second party
 
ผู้สมัคร สุรชาติ เทียนทอง กรุณพล เทียนสุวรรณ
พรรค เพื่อไทย ก้าวไกล
เลือกตั้งล่าสุด 32,115 พรรคใหม่
คะแนนเสียง 29,416 20,361
% 34.81 24.10

  Third party Fourth party
 
ผู้สมัคร อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ
พรรค กล้า พลังประชารัฐ
เลือกตั้งล่าสุด พรรคใหม่ 34,907
คะแนนเสียง 20,047 7,906
% 23.72 9.35

ผลการเลือกตั้งตามแขวง
  •   แขวงที่พรรคเพื่อไทยชนะ

สส.ก่อนการเลือกตั้ง

สิระ เจนจาคะ
พลังประชารัฐ

ว่าที่สส.หลังการเลือกตั้ง

สุรชาติ เทียนทอง
เพื่อไทย

ที่มา

แก้

ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและ สส.อีก 144 คนได้เข้าชื่อยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสส.ของนายสิระสิ้นสุดลงหรือไม่[2] เพราะนายสิระเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในฐานฉ้อโกงเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แต่ศาลมิได้สั่งให้นายสิระหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด[3] และในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศาลฯ ได้มีคำวินิจฉัยให้นายสิระพ้นจากตำแหน่ง สส. โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันเลือกตั้ง เพราะนายสิระขาดคุณสมบัติเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งมาตั้งแต่ต้น[4] จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วันนับตั้งแต่ตำแหน่งนั้นว่างลง

ผู้สมัคร

แก้

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 6 - 10 มกราคม พ.ศ. 2565[5] โดยพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้[6]

พรรค ผู้สมัคร หมายเลข
ไทยภักดี นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์
1
กล้า นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
2
เพื่อไทย นายสุรชาติ เทียนทอง
3
ยุทธศาสตร์ชาติ นางสาวกุลรัตน์ กลิ่นดี
4
ไทยศรีวิไลย์ นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม
5
ก้าวไกล นายกรุณพล เทียนสุวรรณ
6
พลังประชารัฐ นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ
7
ครูไทยเพื่อประชาชน นายเจริญ ชัยสิทธิ์
8

ผลการเลือกตั้ง

แก้
สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรชาติ เทียนทอง (3) ✔ 29,416 34.81 +8.65
ก้าวไกล กรุณพล เทียนสุวรรณ (6) 20,361 24.10 +3.14
กล้า อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี (2) ✔ 20,047 23.72
พลังประชารัฐ สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ (7) 7,906 9.35 -19.09
ไทยภักดี พันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ (1) 5,987 7.08
ครูไทยเพื่อประชาชน เจริญ ชัยสิทธิ์ (8) 333 0.39 +0.34
ไทยศรีวิไลย์ รุ่งโรจน์ อิบรอฮีม (5) 244 0.26
ยุทธศาสตร์ชาติ กุลรัตน์ กลิ่นดี (4) 190 0.22
ผลรวม 84,484 100.00
บัตรดี 84,484 95.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,456 2.79
บัตรเสีย 1,184 1.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,124 52.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 167,287 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก พลังประชารัฐ

อ้างอิง

แก้
  1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๙ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  2. ""ชวน" ยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญสั่ง "สิระ" หยุดปฏิบัติหน้าที่". อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 - AMARIN TV HD. 2021-01-22.
  3. มติชนสุดสัปดาห์ (2021-02-03). "ศาลรธน.รับคำร้อง วินิจฉัยคุณสมบัติ "สิระ" คดีฉ้อโกง-ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่". มติชนสุดสัปดาห์.
  4. คำวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๑๐) หรือไม่[ลิงก์เสีย]
  5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๙ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  6. "เปิดหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่". NationTV. 2022-01-06.