การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1969

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส พ.ศ. 2512 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2512 และ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2512 เนื่องจากการลาออกของประธานาธิบดีชาร์ลส์ เดอ โกลล์

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1969

← 1965 1 มิถุนายน 1969 (รอบที่หนึ่ง)
15 มิถุนายน 1969 (รอบที่สอง)
1974 →
  Georges Pompidou 1969 (cropped).jpg 23.04.1969. A Poher. (1969) - 53Fi3443 (cropped).jpg
ผู้สมัคร ฌอร์ฌ ปงปีดู อาแล็ง ปอแอร์
พรรค Union of Democrats for the Republic Democratic Centre
คะแนนเสียง 11,064,371 7,943,118
ร้อยละ 58.2% 41.8%

Élection présidentielle française de 1969 T1 carte par département.svg
ผลการเลือกตั้งรอบที่หนึ่งแยกตามเขตการปกครอง

Élection présidentielle française de 1969 T2 carte par département.svg
ผลการเลือกตั้งรอบที่สองแยกตามเขตการปกครอง

ประธานาธิบดีก่อนการเลือกตั้ง

อาแล็ง ปอแอร์
(รักษาการ)
Democratic Centre (France)

ว่าที่ประธานาธิบดี

ฌอร์ฌ ปงปีดู
Union of Democrats for the Republic

ประเทศฝรั่งเศส
Armoiries république française.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศส
· ·
ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส 1 และ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2512
อันดับที่ ผู้สมัครเลือกตั้ง พรรค รอบแรก รอบสอง
คะแนนเสียง เปอร์เซนต์ คะแนนเสียง เปอร์เซนต์
1 จอร์จ ปอมปิดู Union des démocrates pour la République (UDR) 10,051,816 44.46% 11,064,371 58.21%
2 อแลง โปเอร์ Centre démocrate (CD) 5,268,561 23.30% 7,943,118 41.78%
3 ฌากส์ ดูโกลส์ พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส (PCF) 4,808,285 21.27%
4 กาสตง เดิฟแฟร์ Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) 1,133,222 5.01%
5 มิแชล โรการ์ด Parti socialiste unifié (PSU) 816,471 3.61%
6 หลุยส์ ดูกาเตล ผู้สมัครอิสระ - หัวรุนแรง 286,447 1.26%
7 อแลง ครีวีน พรรคสันนิบาตคอมมิวนิสต์ปฏิวัติ (LCR) 239,106 1.05%
ผลรวม 22,603,908 19,007,489
เสียงข้างมากเด็ดขาด (11,301,962)  
บัตรดี 22,603,924 98.71% 19,007,489 93.58%
บัตรเสีย 295,036 1.29% 1,303,798 6.42%
จำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้ง 22,898,960 77.59% 20,311,287 68.85%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 6,614,401 22.41% 9,189,047 31.15%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 29,513,361 100% 29,500,334 100%
ผลการเลือกตั้งในรอบสอง:
ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งโดยมีเสียงข้างมากในเขตการปกครอง
จอร์จ ปอมปิดู: ฟ้า
อแลง โปเอร์: ฟ้าอ่อน