การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1958

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส พ.ศ. 2501 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2501 เป็นการเลือกตั้งเพื่อหาประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ให้ "คณะผู้เลือกตั้ง" (สรรหาจากสมาชิกในรัฐสภา สมาชิก Conseils Généraux สมาชิกสมัชชาต่างประเทศ นายกเทศมนตรีกว่า 8 หมื่นคน รองนายกเทศมนตรี และสภาเมือง) การเลือกตั้งครั้งนี้ ชาร์ลส์ เดอ โกลล์กลายเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยชนะการเลือกตั้งในรอบแรกและชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงเด็ดขาดทำให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งรอบสอง

ประเทศฝรั่งเศส
Armoiries république française.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศส
· ·
ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส 21 ธันวาคม พ.ศ. 2501
อันดับที่ ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง พรรค รอบแรก
คะแนนเสียง เปอร์เซนต์
1 ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ Union des Démocrates pour la République (UNR) 62,394 78.5%
2 จอร์จ มาร์ราน พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส (PCF) 10,355 13.1%
3 อัลแบร์ต ชัตเลต์ Union des forces démocratiques (UDF) 6,721 8.4%
ผลรวม 79,470
เสียงข้างมากเด็ดขาด (39,736)  
บัตรดี 79,470 97.76%
บัตรเสีย 1,820 2.24%
จำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้ง 81,290 99.42%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 474 0.58%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 81,764 100%