การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา พ.ศ. 2565

การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา พ.ศ. 2565 เป็นการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565[2] การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งแรกในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2555 ล่าช้าไปเพราะการทำรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2557

การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา พ.ศ. 2565
Pattaya seal.png
← พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ลงทะเบียน78,415[1]
ผู้ใช้สิทธิ49.96%
 
ผู้สมัคร ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ สินไชย วัฒนศาสตร์สาธร
พรรค กลุ่มเรารักพัทยา กลุ่มพัทยาร่วมใจ
คะแนนเสียง 14,590 12,695
% 39.53 34.41

 
ผู้สมัคร กิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
พรรค คณะก้าวหน้า อิสระ
คะแนนเสียง 8,826 895
% 23.76 2.30

ผลเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา พ.ศ. 2565.png
ผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา พ.ศ. 2565 โดยแสดงผู้สมัครที่ได้คะแนนมากที่สุดในแต่เขต
  •   ปรเมศวร์
  •   สินไชย

นายกก่อนการเลือกตั้ง

สนธยา คุณปลื้ม
แต่งตั้ง

ว่าที่นายก

ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
กลุ่มเรารักพัทยา

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยามีคะแนนนำป็นอันดับ 1 ขณะที่ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา พบว่า ผู้สมัครกลุ่มเรารักพัทยามีคะแนนนำทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง รวม 24 คน[3]

ที่มาแก้ไข

หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทำการรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2557 แล้วนั้น ได้ออกประกาศฉบับที่ 85[4] เพื่อระงับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับโครงสร้างทางการเมืองไทย หลังจากนั้นในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใช้พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งให้อำนาจแก่คณะรัฐมนตรีในการแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อกำหนดให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ[5] เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดขึ้นในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565[6]

ผู้สมัครแก้ไข

ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยามีรายชื่อดังต่อไปนี้[7]

หมายเลข สังกัด รายนามผู้สมัคร
1 กลุ่มเรารักพัทยา ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
2 อิสระ ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
3 คณะก้าวหน้า กิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย
4 กลุ่มพัทยาร่วมใจ สินไชย วัฒนศาสตร์สาธร

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

ผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา พ.ศ. 2565
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มเรารักพัทยา ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (1) 14,633 39.53
กลุ่มพัทยาร่วมใจ สินไชย วัฒนศาสตร์สาธร (4) 12,736 34.41
คณะก้าวหน้า กิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย (3) 8,794 23.76
อิสระ ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ (2) 896 2.30
ผลรวม 37,014 100.00
บัตรดี 36,575 95.45
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 744 1.94
บัตรเสีย 1,001 2.61
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 38,320 49.96
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 78,018 100.00

อ้างอิงแก้ไข

  1. เปิด 10 เขต กทม. จำนวน "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" สูงสุด จากผู้มีสิทธิ 4.4 ล้านคน. คมชัดลึก.
  2. "เคาะวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - นายกเมืองพัทยา 22 พ.ค.นี้". Thai PBS. 2022-03-14.
  3. matichon (2022-05-22). "'สนธยา คุณปลื้ม' ชูมือ 'ปรเมศวร์' กลุ่มเรารักพัทยา คว้าชัยนายกเมืองพัทยา". มติชนออนไลน์.
  4. ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
  5. พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  6. Pornthida (2022-03-14). "ด่วน! กกต.ประกาศวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา". ประชาชาติธุรกิจ.
  7. "อัปเดต 4 หมายเลขผู้สมัคร เลือกตั้ง "นายกเมืองพัทยา" เช็กที่นี่". bangkokbiznews. 2022-03-31.