การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2540

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคแรงงานได้รับที่นั่ง 418 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาสามัญชน ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นสมัยแรกในรอบ 18 ปี ภายใต้การนำพรรคของโทนี แบลร์ได้ปรับจุดยืนจากพรรคฝ่ายซ้ายเป็นพรรคสายกลางมากขึ้น สนับสนุนระบบตลาดเสรีมากขึ้น ประกอบกับคะแนนนิยมที่เสื่อมลงของพรรคอนุรักษนิยมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ทำให้พรรคแรงงานได้รับชัยชนะมากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งพรรคมา พรรครัฐบาลเดิมอย่างพรรคอนุรักษนิยมได้รับที่นั่ง 166 ที่นั่ง ซึ่งสูญเสียที่นั่งในสภาถึง 178 ที่นั่ง ทำให้พรรคไม่มี ส.ส.ในเวลส์และสกอตแลนด์ พรรคเสรีประชาธิปไตยได้รับที่นั่ง 46 ที่นั่ง

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2540
สหราชอาณาจักร
← พ.ศ. 2535 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2544 →

ทั้งหมด 659 ที่นั่งในสภาสามัญชน
ต้องการ 330 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ71.3%
  First party Second party Third party
  Blair June 2007.jpg John Major 1996.jpg
ผู้นำ โทนี แบลร์ จอห์น เมเจอร์ Paddy Ashdown
พรรค พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร) พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร) พรรคเสรีประชาธิปไตย (สหราชอาณาจักร)
ผู้นำตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2537 28 พฤศจิกายน 2533 16 กรกฎาคม 2531
เขตของผู้นำ ส.ส. เขต Sedgefield ส.ส. เขต ฮันทิงดัน ส.ส. เขต Yeovil
การเลือกตั้งล่าสุด 271 ที่นั่ง, 34.4% 336 ที่นั่ง, 41.9% 20 ที่นั่ง, 17.8%
ที่นั่งที่ชนะ 418 165 46
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase145 Decrease178 Increase28
คะแนนเสียง 13,518,167 9,600,943 5,242,947
ร้อยละ 43.2% 30.7% 16.8%
Swing Increase8.8 Decrease11.2 Decrease1.0

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

จอห์น เมเจอร์
พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร)

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

โทนี แบลร์
พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)

อ้างอิงแก้ไข