การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2535

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2535 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2535 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคอนุรักษนิยมได้รับที่นั่ง 336 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาสามัญชน ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน นางมาร์กาเรต แทตเชอร์ได้ลาออกจากตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 เนื่องจากปัญหาภายในพรรคและการเสื่อมความนิยมจากนโยบายผู้มีสิทธิ์ออกเสียง (Poll Tax) ทำให้นายจอห์น เมเจอร์ชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งแทน แม้ว่าผลสำรวจความคิดเห็นก่อนหน้านี้และหน้าคูหาจะระบุว่าพรรคแรงงานจะมีคะแนนนำ แต่ผลการเลือกตั้งกลับเป็นชัยชนะของพรรคอนุรักษนิยม ทำให้สำนักสำรวจความคิดเห็นเชื่อว่ากลุ่มคนที่ไม่ประสงค์ออกความคิดเห็นไม่กล้าบอกพรรคที่ตนเองชอบโดยเฉพาะผู้สนับสนุนพรรคอนุรักษนิยม การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคอนุรักษนิยมได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสหราชอาณาจักร ส่วนพรรคแรงงานได้รับที่นั่ง 271 ที่นั่ง และพรรคเสรีประชาธิปไตยได้รับที่นั่ง 20 ที่นั่ง

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2535

← พ.ศ. 2530 9 เมษายน พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2540 →

ทั้งหมด 651 ที่นั่งในสภาสามัญชน
ต้องการ 326 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ77.67%
  First party Second party Third party
  Major PM full (cropped).jpg Joop den Uyl and Neil Kinnock, 1984 (cropped).jpg ASHDOWN Paddy.jpg
ผู้นำ จอห์น เมเจอร์ Neil Kinnock Paddy Ashdown
พรรค พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร) พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร) พรรคเสรีประชาธิปไตย (สหราชอาณาจักร)
ผู้นำตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2533 2 ตุลาคม 2526 16 กรกฎาคม 2531
เขตของผู้นำ ส.ส. เขต ฮันทิงดัน ส.ส. เขต Islwyn ส.ส. เขต Yeovil
เลือกตั้งล่าสุด 376 ที่นั่ง, 42.2% 229 ที่นั่ง, 30.8% 22 ที่นั่ง, 22.6%
ที่นั่งที่ชนะ 336 271 20
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง40 เพิ่มขึ้น42 ลดลง2
คะแนนเสียง 14,093,007 11,560,484 5,999,384
% 41.9% 34.4% 17.8%
%เปลี่ยน ลดลง0.3% เพิ่มขึ้น3.6% ลดลง4.8%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

จอห์น เมเจอร์
พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร)

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

จอห์น เมเจอร์
พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร)

อ้างอิงแก้ไข