การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2530

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2530 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2530 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคอนุรักษนิยมได้รับที่นั่ง 376 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาสามัญชน ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน ส่วนพรรคแรงงานได้รับที่นั่ง 229 ที่นั่ง พรรคเสรีนิยมและพรรคสังคมประชาธิปไตยได้รับที่นั่งรวมกัน 22 ที่นั่ง

การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2530

← พ.ศ. 2526 11 มิถุนายน พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2535 →

ทั้งหมด 650 ที่นั่งในสภาสามัญชน
ต้องการ 326 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ75.3%
  First party Second party
 
ผู้นำ มาร์กาเรต แทตเชอร์ Neil Kinnock
พรรค พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร) พรรคแรงงาน (สหราชอาณาจักร)
ผู้นำตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2518 2 ตุลาคม 2526
เขตของผู้นำ ส.ส. เขต Finchley ส.ส. เขต Islwyn
เลือกตั้งล่าสุด 397 ที่นั่ง, 42.4% 209 ที่นั่ง, 27.6%
ที่นั่งที่ชนะ 376 229
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง21 เพิ่มขึ้น20
คะแนนเสียง 13,760,935 10,029,270
% 42.2% 30.8%
%เปลี่ยน ลดลง0.2% เพิ่มขึ้น3.2%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

มาร์กาเรต แทตเชอร์
พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร)

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

มาร์กาเรต แทตเชอร์
พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร)

อ้างอิง แก้