เปิดเมนูหลัก

การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2553

การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2553 เป็นการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 นับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพม่าในรอบ 20 ปี สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งได้รับการประกาศใช้ตามผลการลงประชามติเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 วันจัดการเลือกตั้งได้รับการประกาศโดยสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (SPDC) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม[1] ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคสหภาพเอกภาพและการพัฒนา (USDP) ได้รับชัยชนะ โดยพรรคฝ่ายค้านอย่างน้อย 2 พรรคประกาศยอมรับผลการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งทั่วไปถือเป็นก้าวที่ห้าใน "แผนการสู่ประชาธิปไตย" จำนวนเจ็ดก้าว ซึ่งเสนอโดยสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐในปี พ.ศ. 2546[2][3] สำหรับก้าวที่หกและก้าวที่เจ็ดนั้นเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกผู้แทนประชาชนมาทำหน้าที่ในการสร้างชาติทันสมัยและเป็นประชาธิปไตยตามลำดับ[4] อย่างไรก็ตาม พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย พรรคฝ่ายค้านหลักซึ่งมีออง ซาน ซูจีเป็นอดีตหัวหน้าพรรค ได้ประกาศคว่ำบาตรการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

คณะกรรมการการเลือกตั้งพม่า ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [5] ดังนี้

สภาสูงแก้ไข

ผลการเลือกตั้ง 168 ที่นั่ง จากทั้งหมด 224 ที่นั่ง ของสภาแห่งชาติ (Amyotha Hluttaw)

ลำดับที่ พรรค % ที่นั่ง
1 พรรคสหภาพเอกภาพและการพัฒนา (USDP) 76.79% 129
2 พรรคพัฒนาแห่งชาติยะไข่ (RNDP) 4.17% 7
3 พรรคเอกภาพแห่งชาติ (NUP) 2.98% 5
4 พรรคพลังประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDF) 2.38% 4
5 พรรครัฐกะชีนก้าวหน้า (CPP) 2.38% 4
6 พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย (SNDP) 1.78% 3
7 พรรคประชาธิปไตยแห่งภูมิภาคมอญ (AMRDP) 1.78% 3
8 Phalon-Sawaw Democratic Party (PSDP) 1.78% 3
9 พรรคชินแห่งชาติ (CNP) 1.19% 2
10 พรรคประชาธิปไตยว้า (WDP) 0.60% 1
อื่นๆ 4.17% 7
รวม
100% 168

สภาล่างแก้ไข

ผลการเลือกตั้ง 330 ที่นั่ง จากทั้งหมด 440 ที่นั่ง ของสภาผู้แทนราษฎร (Pyithu Hluttaw)

ลำดับ พรรค % ที่นั่ง
1 พรรคสหภาพเอกภาพและการพัฒนา (USDP) 78.48% 259
2 พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย (SNDP) 5.45% 18
3 พรรคเอกภาพแห่งชาติ (NUP) 3.64% 12
4 พรรคพลังประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDF) 3.64% 12
5 พรรคพัฒนาแห่งชาติยะไข่ (RNDP) 2.72% 9
6 พรรคประชาธิปไตยแห่งภูมิภาคมอญ (AMRDP) 0.91% 3
7 Pa-O National Organization (PNO) 0.91% 3
8 พรรคชินแห่งชาติ (CNP) 0.61% 2
9 พรรคชินก้าวหน้า (CPP) 0.61% 2
10 Phalon-Sawaw Democratic Party (PSDP) 0.61% 2
11 พรรคประชาธิปไตยว้า (WDP) 0.61% 2
12 พรรคเอกภาพและประชาธิปไตยแห่งรัฐกะชีน (UDPKS) 0.30% 1
13 พรรคประชาชนกะเหรี่ยง (KPP) 0.30% 1
14 Inn Nationalities Development Party (INDP) 0.30% 1
15 พรรคปะหล่องแห่งชาติ (TNP) 0.30% 1
อื่นๆ 0.61% 2
รวม
100% 330

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Myanmar's Government Schedules Elections". The New York Times. Associated Press. 13 August 2010. สืบค้นเมื่อ 13 August 2010.[ลิงก์เสีย]
  2. Myanmar leader says 2010 election plans on course. Kuwait Times. November 30. 2008.
  3. Myanmar Top Leader Advises People To Make Correct Choice With Upcoming Election. Bernama. 4 January 2010.
  4. Kipgen, Nehginpao (29 December 2009). "Reconciliation Myanmar Needs". Korea Times.
  5. Myanmar election commission publishes election final results สำนักข่าวซินหัว