เปิดเมนูหลัก

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2555

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 ลำพูน พ.ศ. 2555 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน แทนที่ นายสถาพร มณีรัตน์ ซึ่งเสียชีวิต[1]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2555
ไทย
← พ.ศ. 2554 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 →

เขตเลือกตั้งที่ 2 ลำพูน
  First party Second party
  รังสรรค์ มณีรัตน์.jpg
ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง รังสรรค์ มณีรัตน์ บรรจง วิพรหมชัย
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
การเลือกตั้งล่าสุด 74,817 52,594
คะแนนเสียง 72,778
(Decrease2,039)
44,031
(Decrease8,563)
ร้อยละ 57.06 34.52

สส. ลำพูนก่อนการเลือกตั้ง

สถาพร มณีรัตน์
เพื่อไทย

ว่าที่สส. ลำพูน

รังสรรค์ มณีรัตน์
เพื่อไทย

ที่มาแก้ไข

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2555 เกิดขึ้นเนื่องจากการเสียชีวิตของนายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส. เดิมในพื้นที่จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ของพรรคเพื่อไทย ทำให้ตำแหน่งในเขตนี้ (อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ และอำเภอเวียงหนองล่อง) ว่างลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงมีมติให้มีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555[2]

ผู้สมัครแก้ไข

มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 คน ดังนี้

ผู้สมัคร พรรค หมายเลข
นายบรรจง วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์
1
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย
2
นายวันชัย ปารมีกาศ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
3

นายบรรจง วิพรหมชัยแก้ไข

นายบรรจง วิพรหมชัย ผู้สมัครหมายเลข 1 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นน้องชายของนายขยัน วิพรหมชัย อดีต ส.ส.ลำพูน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งซ่อมแทนนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เมื่อปี พ.ศ. 2551 แต่ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 จำนวน ส.ส.ของจังหวัดลำพูนลดลงจากเดิม 3 ที่นั่ง เหลือ 2 ที่นั่ง นายขยัน จึงสอบตก โดยแพ้ให้กับนายสถาพร มณีรัตน์ จากพรรคเพื่อไทย

นายรังสรรค์ มณีรัตน์แก้ไข

นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 2 สังกัดพรรคเพื่อไทย เป็นน้องชายและเป็นผู้ช่วยทำงานการเมืองของนายสถาพร มณีรัตน์ อดีต ส.ส.เจ้าของพื้นที่ ซึ่งเสียชีวิตลง และนายรังสรรค์ ยังมีตำแหน่งทางการเมืองเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนด้วย

นายวันชัย ปารมีกาศแก้ไข

นายวันชัย ปารมีกาศ ผู้สมัครหมายเลข 3 สังกัดพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

· ·
ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 ลำพูน 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555[3]
พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
เพื่อไทย (2) รังสรรค์ มณีรัตน์ 72,778 57.06
ประชาธิปัตย์ (1) บรรจง วิพรหมชัย 44,031 34.52
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) วันชัย ปารมีกาศ 3,543 2.77
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,587 3.60
บัตรเสีย 2,606 2.04
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80.33 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 158,782 คน) 127,545 100
เพื่อไทย รักษาที่นั่งได้


อ้างอิงแก้ไข