การเป็นลูกมือฝึกหัด

การเป็นลูกมือฝึกหัด (อังกฤษ: apprenticeship) เป็นระบบการฝึกผู้ประกอบกิจการค้าหรือวิชาชีพรุ่นใหม่โดยใช้การฝึกหน้างาน และบ่อยครั้งมักมีการศึกษาประกอบ (งานในชั้นเรียนและงานอ่านหนังสือ) การเป็นลูกมือฝึกหัดทำให้ผู้ประกอบกิจได้ใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจในวิชาชีพที่มีการวางระเบียบ

ลูกมือฝึกหัดอบชนมปังในสมัยกลาง

ดูเพิ่ม แก้