การสร้างสรรค์ (อังกฤษ: creativity) หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่า โดยสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอาจมีการอ้างถึงบุคคลผู้สร้างสรรค์ หรือสังคมหรือขอบเขตภายในที่ได้สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ขึ้นมา ซึ่งการวัดคุณค่าดังกล่าวอาจใช้ได้หลายวิธี

สำหรับด้านวิชาการนั้น ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์กันอย่างแพร่หลาย: ทั้งทางจิตและกระบวนการทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสร้างสรรค์, ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางบุคลิกภาพและความสามารถในการสร้างสรรค์, ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญา, การเรียนรู้และสุขภาพจิต ตลอดจนวิธีการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านการฝึกอบรมและเทคโนโลยีเข้าช่วย

ความคิดสร้างสรรค์และการกระทำเชิงสร้างสรรค์จึงมีการศึกษาในหลายสาขาการเรียนรู้ ทั้งทางด้านจิตวิทยา, วิทยาการการรู้, การศึกษา, ปรัชญา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาทางวิทยาศาสตร์), เทววิทยา, สังคมวิทยา, ภาษาศาสตร์, ธุรกิจศึกษา และเศรษฐศาสตร์ อันเป็นผลให้เกิดความหลากหลายของคำจำกัดความและวิธีการ

อ้างอิง

แก้
 • Albert, R. S. & Runco, M. A. (1999). "A History of Research on Creativity". ใน ed. Sternberg, R. J. (บ.ก.). Handbook of Creativity. Cambridge University Press. {{cite book}}: |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 • Amabile, Teresa M.; Barsade, Sigal G; Mueller, Jennifer S; Staw, Barry M., "Affect and creativity at work," Administrative Science Quarterly, 2005, vol. 50, pp. 367–403.
 • Amabile, T. M. (1998). "How to kill creativity". Harvard Business Review. 76 (5).
 • Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. Westview Press.
 • Anderson, J. R. (2000). Cognitive psychology and its implications. Worth Publishers. ISBN 0716716860.
 • Ayan, Jordan (1997). Aha! - 10 Ways To Free Your Creative Spirit and Find Your Great Ideas. Random House. ISBN 0517884003.
 • Balzac, Fred (2006). "Exploring the Brain's Role in Creativity". NeuroPsychiatry Reviews. 7 (5): 1, 19–20.
 • BCA (2006). New Concepts in Innovation: The Keys to a Growing Australia. Business Council of Australia.
 • Brian, Denis, Einstein: A Life (John Wiley and Sons, 1996) ISBN 0-471-11459-6
 • Byrne, R. M. J. (2005). The Rational Imagination: How People Create Counterfactual Alternatives to Reality. MIT Press.
 • Carson, S. H.; =Peterson, J. B.; Higgins, D. M. (2005). "Reliability, Validity, and Factor Structure of the Creative Achievement Questionnaire". Creativity Research Journal. 17 (1): 37–50. doi:10.1207/s15326934crj1701_4.{{cite journal}}: CS1 maint: extra punctuation (ลิงก์)
 • Craft, A. (2005). Creativity in Schools: tensions and dilemmas. Routledge. ISBN 0415324149.
 • Dorst, K.; Cross, N. (2001). "Creativity in the design process: co-evolution of problem–solution". Design Studies. 22 (5): 425–437. doi:10.1016/S0142-694X(01)00009-6.
 • Feldman, D. H. (1999). "The Development of Creativity". ใน ed. Sternberg, R.J. (บ.ก.). Handbook of Creativity. Cambridge University Press. {{cite book}}: |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
 • Finke, R.; Ward, T. B.; Smith, S. M. (1992). Creative cognition: Theory, research, and applications. MIT Press. ISBN 0262061503.
 • Flaherty, A. W. (2005). "Frontotemporal and dopaminergic control of idea generation and creative drive". Journal of Comparative Neurology. 493 (1): 147–153. doi:10.1002/cne.20768. PMC 2571074. PMID 16254989.
 • Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Basic Books. ISBN 0465024769.
 • Fredrickson, B. L., "The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions," American Psychologist, vol. 56 (2001), pp. 218–26.
 • Guilford, J. P. (1967). The Nature of Human Intelligence.
 • Hadamard, Jacques, The Psychology of Invention in the Mathematical Field (Dover, 1954) ISBN 0-486-20107-4
 • Helmholtz, H. v. L. (1896). Vorträge und Reden (5th edition). Friederich Vieweg und Sohn.
 • Isen A. M., Daubman K. A. & Nowicki G. P., "Positive affect facilitates creative problem solving," Journal of Personality and Social Psychology, vol. 52 (1987), pp. 1122–31.
 • Jeffery, G. (2005). The Creative College: building a successful learning culture in the arts. Trentham Books.
 • Johnson, D. M. (1972). Systematic introduction to the psychology of thinking. Harper & Row.
 • Jullien, F.; Paula M. Varsano (translator) (2004). In Praise of Blandness: Proceeding from Chinese Thought and Aesthetics. Zone Books, U.S. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์) ISBN 1-890951-41-2; ISBN 978-1-890951-41-2
 • Jung, C. G., The Collected Works of C. G. Jung. Volume 8. The Structure and Dynamics of the Psyche. (Princeton, 1981) ISBN 0-691-09774-7
 • Kanigel, Robert, The Man Who Knew Infinity: A Life of the Genius Ramanujan (Washington Square Press, 1992) ISBN 0-671-75061-5
 • Kraft, U. (2005). "Unleashing Creativity". Scientific American Mind. April: 16–23.
 • Koestler, A. (1964). The Act of Creation. London: Pan Books. ISBN 0330731165.
 • Kolp, P., Lammé, A., Regnard, Fr., Rens, J. M. (ed.) (2009). "Musique et créativité". Orphée Apprenti. Conseil de la Musique. NS (1): 9–119. {{cite journal}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์) D/2009/11848/5
 • McLaren, R. B. (1999). "Dark Side of Creativity". ใน ed. Runco, M. A. & Pritzker, S. R. (บ.ก.). Encyclopedia of Creativity. Academic Press. {{cite book}}: |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)CS1 maint: multiple names: editors list (ลิงก์)
 • McCrae, R. R. (1987). "Creativity, Divergent Thinking, and Openness to Experience". Journal of Personality and Social Psychology. 52 (6): 1258–1265. doi:10.1037/0022-3514.52.6.1258.
 • Michalko, M. (1998). Cracking Creativity: The Secrets of Creative Genius. Berkeley, Calif.: Ten Speed Press. ISBN 089815913X.
 • Nachmanovitch, Stephen (1990). Free Play: Improvisation in Life and Art. Penguin-Putnam. ISBN 0874775787.
 • National Academy of Engineering (2005). Educating the engineer of 2020: adapting engineering education to the new century. National Academies Press. ISBN 0309096499.
 • Nickerson, R. S. (1999). "Enhancing Creativity". ใน ed. Sternberg, R.J. (บ.ก.). Handbook of Creativity. Cambridge University Press. {{cite book}}: |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
 • Nonaka, I. (1991). "The Knowledge-Creating Company". Harvard Business Review. 69 (6): 96–104.
 • O'Hara, L. A. & Sternberg, R. J. (1999). "Creativity and Intelligence". ใน ed. Sternberg, R. J. (บ.ก.). Handbook of Creativity. Cambridge University Press. {{cite book}}: |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 • Pink, D. H. (2005). A Whole New Mind: Moving from the information age into the conceptual age. Allen & Unwin.
 • Plucker, J. A. & Renzulli, J. S. (1999). "Psychometric Approaches to the Study of Human Creativity". ใน ed. Sternberg, R. J. (บ.ก.). Handbook of Creativity. Cambridge University Press. {{cite book}}: |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 • Poincaré, H. "Mathematical creation". ใน ed. Ghiselin, B. (บ.ก.). The Creative Process: A Symposium (1908/1952). Mentor. {{cite book}}: |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
 • Rhodes, M. (1961). "An analysis of creativity". Phi Delta Kappan. 42: 305–311.
 • Rushton, J. P. (1990). "Creativity, intelligence, and psychoticism". Personality and Individual Differences. 11: 1291–1298. doi:10.1016/0191-8869(90)90156-L.
 • Runco, M. A. (2004). "Creativity". Annual Review of Psychology. 55: 657–687. doi:10.1146/annurev.psych.55.090902.141502. PMID 14744230.
 • Simonton, D. K. (1999). Origins of genius: Darwinian perspectives on creativity. Oxford University Press.
 • Smith, S. M. & Blakenship, S.E. (1 April 1991). "Incubation and the persistence of fixation in problem solving". American Journal of Psychology. 104 (1): 61–87. doi:10.2307/1422851. ISSN 0002-9556. PMID 2058758.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 • Sternberg, R. J. (1999). "The Concept of Creativity: Prospects and Paradigms". ใน ed. Sternberg, R. J. (บ.ก.). Handbook of Creativity. Cambridge University Press. ISBN 0521572851. {{cite book}}: |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |coauthors= ถูกละเว้น แนะนำ (|author=) (help)
 • Tatarkiewicz, Władysław (1980). A History of Six Ideas: an Essay in Aesthetics. Translated from the Polish by Christopher Kasparek, The Hague: Martinus Nijhoff.
 • Taylor, C. W. (1988). "Various approaches to and definitions of creativity". ใน ed. Sternberg, R. J. (บ.ก.). The nature of creativity: Contemporary psychological perspectives. Cambridge University Press. {{cite book}}: |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
 • Torrance, E. P. (1974). Torrance Tests of Creative Thinking. Personnel Press.
 • von Franz, Marie-Louise, Psyche and Matter (Shambhala, 1992) ISBN 0-87773-902-1
 • Wallas, G. (1926). Art of Thought.
 • Weisberg, R. W. (1993). Creativity: Beyond the myth of genius. Freeman. ISBN 0716721198.
 • Ward, T. (2003). "Creativity". ใน ed. Nagel, L. (บ.ก.). Encyclopaedia of Cognition. New York: Macmillan. {{cite book}}: |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
 • Andersen, B., Korbo, L., & Pakkenberg, B. (1992). A quantitative study of the human cerebellum with unbiased stereological techniques. The Journal of Comparative Neurology, 326, 549-560.
 • Imamizu, H., Kuroda, T., Miyauchi, S., Yoshioka, T. & Kawato, M. (2003). Modular organization of internal models of tools in the cerebellum. Proceedings of the National Academy of Science, 100, (9), 5461-5466.
 • Jung-Beeman, M., Bowden, E., Haberman, J., Frymiare, J., Arambel-Liu, S., Greenblatt, R., Reber, P., & Kounios, J. (2004). Neural activity when people solve verbal problems with insight. PLOS Biology, 2, 500-510.
 • Miller, E., & Cohen, J. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. Annual Review of Neuroscience, 24, 167-202.
 • Miyake, A., & Shah, P. (Eds.). (1999). Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive control. New York: Cambridge University Press.
 • Schmahmann, J. (Ed.). (1997). The cerebellum and cognition. New York: Academic Press.
 • Schmahmann, J. (2004). Disorders of the cerebellum: Ataxia, dysmetria of thought, and the cerebellar cognitive affective syndrome. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience, 16, 367-378.
 • Sullivan, Ceri and Graeme Harper, ed., The Creative Environment: Authors at Work (Cambridge: English Association/Boydell and Brewer, 2009)
 • Vandervert, L. (2003a). How working memory and cognitive modeling functions of the cerebellum contribute to discoveries in mathematics. New Ideas in Psychology, 21, 159-175.
 • Vandervert, L. (2003b). The neurophysiological basis of innovation. In L. V. Shavinina (Ed.) The international handbook on innovation (pp. 17–30). Oxford, England: Elsevier Science.
 • Vandervert, L., Schimpf, P., & Liu, H. (2007). How working memory and the cerebellum collaborate to produce creativity and innovation [Special Issue]. Creativity Research Journal, 19(1), 1-19.
 • DeGraff, J.; Lawrence, K. (2002). Creativity at Work. Jossey-Bass. ISBN 0787957259.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้