การสนับสนุนการรบ

ในวิชาการทหาร การสนับสนุนการรบ (combat support, ย่อว่า สร.)[1] หมายถึงการสนับสนุนทางยุทธวิธีให้กับหน่วยรบโดยหน่วยทหารอื่นตามที่กำหนดเอาไว้ เพื่อให้หน่วยรบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น[2] เช่นการทิ้งระเบิดทางอากาศในเขตหลังแนวรบของข้าศึก, การยิงปืนใหญ่สนับสนุนการบุกของหน่วยรบ

เหล่าสนับสนุนการรบได้แก่ทหารปืนใหญ่, ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน, ทหารช่าง, ทหารการข่าว เป็นต้น

อ้างอิง แก้