การล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

การล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิล (อังกฤษ: List of sieges of Constantinople) กรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกล้อมหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ [1] การล้อมสองครั้งมีผลทำให้ถูกยึดจากการปกครองของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1204 โดยนักรบครูเสด และครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1453 โดยจักรวรรดิออตโตมันภายใต้การนำของสุลต่านเมเหม็ดที่ 2

การล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลโดยเปอร์เชียและอาหรับแก้ไข

การล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลโดยบัลแกเรียและรุสแก้ไข

การล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลระหว่างสงครามครูเสดแก้ไข

การล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลโดยออตโตมันแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: The Byzantine Empire[1]

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข