การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (อังกฤษ: United Nations Conference on Trade and Development ย่อว่า UNCTAD) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นองค์กรถาวรระหว่างรัฐบาล ที่เป็นเครื่องมือหลักของสหประชาชาติที่จัดการด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนา


การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
  ชาติสมาชิก
  ชาติสมาชิกอังค์ถัด
รัสพจน์อังค์ถัด
หัวหน้าเรเบกา กรินส์ปัน (เลขาธิการ)
สถานะดำเนินการอยู่
สำนักงานเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เว็บไซต์unctad.org
ต้นสังกัดสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ
สำนักงานใหญ่ในเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

เป้าหมายขององค์กรนี้คือ "การเพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนา และช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก ในพื้นฐานแห่งความเท่าเทียม" (จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ)

ปัจจุบัน อังค์ถัดมีประเทศสมาชิก 194 ประเทศ และมีสำนักงานใหญ่ที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อังค์ถัดมีเจ้าหน้าที่ประจำ 400 คนและมีงบประมาณรายปีประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีงบเพิ่มเติมช่วยเหลือด้านเทคนิคอีก 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เลขาธิการของคนไทย คือ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548-2551

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้