การปนเปื้อนทวนน้ำ

การปนเปื้อนทวนน้ำ (อังกฤษ: upstream contamination) เป็นการปรากฏการณ์ในพลศาสตร์ของไหล เมื่อมีการเทน้ำจากภาชนะที่สูงกว่าไปยังภาชนะที่ต่ำกว่า สารปนเปื้อนในภาชนะที่ต่ำกว่าสามารถปีนทวนน้ำขึ้นไปยังภาชนะที่สูงกว่าได้[1] คำอธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด ถึงแม้จะมีการทดลองและการจำลองในคอมพิวเตอร์ที่แสดงให้เห็นว่าสารปนเปื้อนจะเคลื่อนไหวจากของไหลที่มีแรงตึงผิวมากไปยังของไหลที่มีแรงตึงผิวน้อย แต่ก็ยังไม่มีการอธิบายว่าเหตุใดมันถึงสามารถเคลื่อนไหวทวนน้ำและต้านแรงโน้มถ่วงจากที่ต่ำไปที่สูงได้[2]

สารปนเปื้อนสามารถเคลื่อนทวนน้ำจากภาชนะที่อยู่ต่ำกว่าไปยังภาชนะที่อยู่สูงกว่าได้

อ้างอิงแก้ไข

  1. Bianchini S.; และคณะ (2013). "Upstream contamination by floating particles". Proceedings of the Royal Society A. 469: 20130067. Bibcode:2013RSPSA.46930067B. doi:10.1098/rspa.2013.0067.
  2. "Upstream Contamination by Floating Particles". 2014.