การทักทาย เป็นอารยธรรมที่งดงามยิ่งของมวลมนุษยชาติ เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติควรเรียนรู้เป็นอันดับแรก เพราะว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานของชนชาติผู้เป็นเจ้าของ วิธีการทักทายนั้นอาจมีความแตกต่างกันบ้างดังต่อไปนี้

  1. คำกล่าวทักทายที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
  2. วิธีปฏิบัติที่ชนชาตินั้นเลือกใช้ เช่น การประนมมือไหว้ การจับมือ การโค้งคำนับ เป็นต้น

แก้

ชื่อประเทศ คำทักทาย คำอ่าน
เกาหลีใต้ 안녕하십니까 หรือ 안녕하세요 อันนยองฮาชิมนีกา (เป็นทางการ) หรือ อันนยองฮาเซโย (เป็นกันเอง)

แก้

ชื่อประเทศ คำทักทาย คำอ่าน
จีน 你好。 早安。 晚安。 หนีห่าว (ทักทายทั่วไป) เจ้าอัน (สวัสดีตอนเช้า) ว่านอัน (สวัสดีตอนเย็น)

แก้

ชื่อประเทศ คำทักทาย คำอ่าน
ญี่ปุ่น おはよう ございます。こんにちは。こんばんは。 โอะฮาโย โกไซมะเซะ (ตอนเช้า) คนนิชิวะ (ตอนเที่ยง,บ่าย) คนบังวะ (ตอนเย็น)

แก้

ชื่อประเทศ คำทักทาย คำอ่าน
ไทย สวัสดีครับ (ชาย) หรือ สวัสดีค่ะ (หญิง) sa-wad-dee-krab หรือ sa-wad-dee-kaa

แก้

ชื่อประเทศ คำทักทาย คำอ่าน
เวียดนาม Xin Chao ซินจ่าว