การติดเชื้อทางเดินหายใจ

การติดเชื้อทางเดินหายใจคือโรคติดเชื้อใด ๆ ที่เกิดกับทางเดินหายใจ มักแบ่งออกเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง โดยการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น ปอดอักเสบ มักมีอาการรุนแรงกว่าการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เช่น โรคหวัด

Respiratory tract infection
Illu conducting passages.svg
Conducting passages
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก