การคมนาคมเข้าและออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แผนที่แสดงเส้นทางเข้าถึงสนามบิน (จากเว็บไซต์การท่าอากาศยาน)

การคมนาคมเข้าและออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถเดินทางไปได้หลายเส้นทาง ทั้งทางรถยนต์ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง 3 สาย โดยท่าอากาศยานมีทางเข้า-ออกทั้งหมด 6 เส้นทาง[1] ได้แก่:

  1. ทิศเหนือ เป็นถนนยกระดับขนาด 8 ช่องจราจร จากถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี เข้าสู่อาคารผู้โดยสาร
  2. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นถนนขนาด 6 ช่อง เชื่อมกับทางยกระดับจากถนนร่มเกล้าและถนนกิ่งแก้ว
  3. ทิศใต้ เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมกับถนนเทพรัตนและทางพิเศษบูรพาวิถี
  4. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมกับถนนอ่อนนุช
  5. ทิศตะวันตก เป็นถนนขนาด 4 ช่องทางจราจร เชื่อมกับถนนกิ่งแก้ว
  6. รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายพญาไท – มักกะสัน – สุวรรณภูมิ วิ่งเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร โดยมีสถานีรถไฟฟ้าใต้อาคารผู้โดยสาร

รถส่วนบุคคลแก้ไข

สำหรับที่จอดรถ บริเวณใกล้อาคารผู้โดยสารจะเป็นเพียงอาคารที่จอดรถระยะสั้น 2 อาคาร จุได้ 5,000 คัน บริหารงานโดยบริษัทที่ได้รับสัมปทานในการจัดเก็บค่าจอดรถในราคาต่อชั่วโมง ส่วนบริเวณจอดรถระยะยาว จะเป็นลานกว้างอยู่ห่างออกไป ใกล้กับบริเวณที่จอดรถบัส และที่จอดรถแท็กซี่สาธารณะ (402 คัน), บริเวณให้บริการเช่ารถยนต์ (408 คัน) ผู้โดยสารในบริเวณนี้สามารถเดินทางเข้าสู่อาคารผู้โดยสารได้โดยรถบริการภายในสนามบิน หรือชัตเติลบัส (Shuttle Bus) อีกทอดหนึ่ง

รถแท็กซี่แก้ไข

รถส่วนตัวและแท็กซี่ที่มีผู้โดยสารสามารถจอดชั่วคราวส่งผู้โดยสารได้ที่จุดจอดขาออก ณ ถนนวงนอกหน้าอาคาร (Departure (Level 4) Inner Curb) โดยเมื่อส่งผู้โดยสารเสร็จแล้ว ต้องออกรถทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น สำหรับการจอดชั่วคราวรับผู้โดยสาร รถส่วนตัวสามารถจอดได้ที่จุดจอดขาเข้า (Arrival (Level 2) Inner Curb) ส่วนรถแท็กซี่จอดได้ที่จุดรอแท็กซี่ที่สถานีรถบัส ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถแท็กซี่ สามารถขึ้นรถชัตเติลบัสจากอาคารหลักไปยังสถานีรถบัสได้ [2]

รถโดยสารประจำทางแก้ไข

รถโดยสารประจำทางที่เดินรถเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 3 เส้นทาง โดยอัตราค่าโดยสารเข้าท่าอากาศยาน จะเก็บเพิ่มจากราคาตามระยะทางปกติอีก 10 บาท โดยมีรายละเอียดเส้นทางและผู้ประกอบการเดินรถ ดังนี้

1. สายที่ 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ถนนรามอินทรา - รังสิตแก้ไข

 
รถประจำทางสาย 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ถนนรามอินทรา - รังสิต ให้บริการโดย บริษัท Premium Management จำกัด

เดินรถโดย บริษัท Premium Management จำกัด

 
รถประจำทางสาย 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ถนนวิภาวดีรังสิต - อู่รังสิต (ทางด่วน) ให้บริการโดย ขสมก. เขตการเดินรถที่ 1

เส้นทาง : เริ่มต้นจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แยกซ้ายไปตามทางพิเศษระหว่างเมือง(กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่) แยกขวาไปตามถนนวงแหวนรอบนอก(ตะวันออก) แยกซ้ายไปตามถนนรามอินทรา ถนนแจ้งวัฒนะ แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตามถนนรังสิต-ปทุมธานี สุดเส้นทางที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี

2. สายที่ 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ถนนวิภาวดีรังสิต - รังสิต (ทางด่วน)แก้ไข

เดินรถโดย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1

เส้นทาง : เริ่มต้นจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แยกซ้ายไปตามทางพิเศษระหว่างเมือง (กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่) ขึ้นทางพิเศษศรีรัชที่ด่านศรีนครินทร์ ลงที่ดินแดง ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สำนักงานใหญ่ ปตท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สโมสรตำรวจ ท่าอากาศยานดอนเมือง แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตามถนนรังสิต-ปทุมธานี สุดเส้นทางที่อู่รังสิต

3. สายที่ 558 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 - เคหะชุมชนธนบุรี (ทางด่วน)แก้ไข

เดินรถโดย บริษัท Premium Management จำกัด

เส้นทาง : เริ่มต้นจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แยกขวาไปตามถนนบางนา-บางปะกง ขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ด่านบางนา ข้ามสะพานพระราม 9 ลงที่ถนนสุขสวัสดิ์ กม.9 ไปตามถนนสุขสวัสดิ์ แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 2 ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 สุดเส้นทางที่เคหะชุมชนธนบุรี

รถตู้โดยสารประจำทางแก้ไข

รถตู้โดยสารประจำทางที่เดินรถเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 8 เส้นทาง ดังนี้

1. สายที่ 549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มีนบุรีแก้ไข

เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สน.ลาดกระบัง - ถนนร่มเกล้า - ม.เกษมบัณฑิต - มีนบุรี

2. สายที่ 550 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แฮปปี้แลนด์แก้ไข

เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ถนนอ่อนนุช - เขตประเวศ - แยกอ่อนนุช - แยกบางกะปิ - แฮปปี้แลนด์

3. สายที่ 551 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแก้ไข

เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 - ทางด่วนพระราม 9 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

4. สายที่ 552 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อ่อนนุชแก้ไข

เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ถนนบางนา - รพ.จุฬารัตน์ 1 - รามคำแหง 2 - เซ็นทรัลบางนา - อุดมสุข - สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อ่อนนุช

5. สายที่ 552A ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการแก้ไข

เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ถนนบางนา - รพ.จุฬารัตน์ 1 - รามคำแหง 2 - เซ็นทรัลบางนา - สำโรง - สมุทรปราการ

6. สายที่ 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แยกลำลูกกาแก้ไข

เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 - ถนนรามอินทรา - หลักสี่ - สะพานใหม่ - ตลาดประตูกรุงเทพ - ปากทางลำลูกกา

7. สายที่ 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดอนเมืองแก้ไข

เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 - ทางด่วนพระราม 9 - ดินแดง - สุทธิสาร - ม.เกษตรศาสตร์ - แยกหลักสี่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

8. สายที่ 559 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิตแก้ไข

เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 - ดรีมเวิลด์ - ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 4-3-2-1) - ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)แก้ไข

 รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ

รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (City Line)แก้ไข

ให้บริการในรูปแบบการรับ-ส่งผู้โดยสารในทุก ๆ สถานีตลอดรายทาง ตัวรถคาดสีน้ำเงิน คิดค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 45 บาท ตามระยะทาง มีสถานีรายทาง 8 สถานี โดยเริ่มจากสถานีพญาไท ผ่านสถานีราชปรารภ, สถานีมักกะสัน (สถานีขนส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมือง), สถานีรามคำแหง, สถานีหัวหมาก, สถานีบ้านทับช้าง, สถานีลาดกระบัง จากนั้นจะตีโค้งแล้วลดระดับลงไปยังอุโมงค์ใต้ดิน เพื่อเข้าสู่สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสาร

รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Express Line)แก้ไข

ให้บริการในรูปแบบรถด่วน ตัวรถคาดสีแดง คิดค่าโดยสารเที่ยวละ 150 บาทต่อคน โดยวิ่งตรงจากสถานีขนส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมือง (City Air Terminal) หรือสถานีมักกะสัน ถึงสถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยไม่จอดที่สถานีใด ๆ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีต่อเที่ยว

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข