การขับไล่ชาวโปแลนด์โดยนาซีเยอรมนี

การขับไล่ชาวโปแลนด์โดยนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ของนาซีเยอรมันซึ่งประกอบด้วยการบังคับให้ตั้งถิ่นฐานใหม่แก่ชาวโปแลนด์เชื้อชาติกว่า 1.7 ล้านคนจากทุกพื้นที่ของโปแลนด์ที่ถูกยึดครองโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้กลายเป็นภูมิประเทศที่ชาวเยอรมันจะได้ไปอาศัยอยู่ (ดู เลเบนสเราม์) ระหว่างปี ค.ศ. 1939-1944

ชาวโปแลนด์ที่ถูกขับไล่ในปี 1939 จาก ไรชส์เกาวาร์เทอลันด์
Polish Matczak family among Poles expelled in 1939 from Sieradz in central Poland

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้มีแผนการที่จะตั้งรกรากอย่างกว้างขวางในดินแดนโปแลนด์ในช่วงก่อนสงครามโดยตรงข้ามบริเวณชายแดนของจักรวรรดิไรซ์ที่สาม,เขาได้ทำให้กลายเป็นดินแดนใหม่ที่กำลังถูกสร้างขึ้นคือไรชส์เกาวาร์เทอลันด์ (Reichsgau Wartheland) ในที่สุดแผนการของเขาก็ได้ขยายตัวขึ้นรวมถึงเขตปกครองสามัญได้ทำกระบวนการชำระล้างและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ภูมิภาคนี้จะทำให้กลายเป็น"พื้นที่เยอรมันอันบริสุทธิ์"ภายใน 15-20 ปี,ตามที่ฮิตเลอร์ได้อธิบายไว้ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1941.เมื่อถึงเวลานั้นรัฐบาลสามัญจะต้องทำการกวาดล้างชาวเมืองโปแลนด์ 15 ล้านคนและทำการอพยพชาวเยอรมันให้ไปอาศัย 4-5 ล้านคน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • Piotr Setkiewicz, "The expulsion of Polish civilians from the area around the Auschwitz camp, 1940-1941." Auschwitz-Birkenau State Museum
  • (Polish, German) Witold Sienkiewicz, Grzegorz Hryciuk, Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939 - 1959: Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas. Bonn, 2009. ISBN 978-83-7427-391-6
  • (Polish) Bogdan Chrzanowski, "Wypędzenia z Pomorza." Biuletyn IPN No. 5/2004, May 2004.
  • (Polish) Maria Rutowska, Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 1939-1941. Instytut Zachodni, Poznań 2003, ISBN 83-87688-42-8
  • (Polish) Czesław Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce. Wyd. Poznańskie, Poznań, 1979. ISBN 83-210-0010-X
  • (Polish) Czesław Łuczak, Położenie ludności polskiej w Kraju Warty 1939 - 1945. Wydawnictwo Poznańskie, 1987
  • Deportacje Polaków z północno-zachodnich ziem II Rzeczypospolitej 1940-1941. Źródła do historii Polski. Praca zbiorowa. Oficyna Wydawnicza RYTM, 2001. ISBN 83-88794-45-0
  • Ryszard Dyliński, Marian Flejsierowicz, Stanisław Kubiak, Wysiedlenie i poniewierka. Wspomnienia Polaków wysiedlonych przez okupanta hitlerowskiego z ziem polskich "wcielonych" do Rzeszy 1939-1945. Wyd. Poznańskie, Poznań, 1985. ISBN 83-210-0529-2