การกำซาบ (อังกฤษ: perfusion) ในทางสรีรวิทยาคือกระบวนการขนส่งสารอาหารของเลือดแดงจากหลอดเลือดแดงไปยังแขนงหลอดเลือดฝอยในเนื้อเยื่อ การทดสอบการกำซาบเพื่อดูว่าเลือดไปเลี้ยงยังอวัยวะต่างๆ เพียงพอหรือไม่นั้นเป็นหนึ่งในการคัดแยกผู้ป่วยเพื่อจำแนกตามความสาหัส

การคำนวณ แก้

สูตรการคำนวณการกำซาบ ("F") คือ[1]

 

เมื่อ Pa คือความดันเลือดแดงเฉลี่ย (mean arterial pressure) , Pv คือความดันเลือดดำเฉลี่ย (mean venous pressure) และ R คือความต้านทานหลอดเลือด (vascular resistance)

อ้างอิง แก้

  1. Richard E. Klabunde. "Cardiovascular Physiology Concepts". สืบค้นเมื่อ 9 December 2006.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้