การกลับชาติมาเกิดใหม่

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ การกลับชาติมาเกิดใหม่ (แก้ความกำกวม)
"อดีตชาติ" และ "สังสารวัฏของวิญญาณ" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับการใช้แบบอื่น ดูที่อดีตชาติ (แก้ความกำกวม).
การกลับชาติมาเกิดใหม่ในศิลปะฮินดู
ในศาสนาเชน หลังจากเสียชีวิตแล้ว วิญญาณจะเดินทางไปยังหนึ่งในสี่โลก โดยขึ้นอยู่กับผลกรรมที่ก่อมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

การกลับชาติมาเกิดใหม่ (อังกฤษ: Reincarnation) เป็นแนวคิดทางปรัชญา หรือทางศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีแก่นแท้ทางรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในรูปร่างหรือร่างกายแบบอื่นหลังจากความตาย มันถูกเรียกเป็นการเกิดใหม่หรือการกลับชาติมาเกิด[1][2]

การกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นความเชื่อทางศาสนาหลักของศาสนาแบบอินเดีย ได้แก่ศาสนาเชน, ศาสนาพุทธ, ศาสนาซิกข์ และศาสนาฮินดู ถึงแม้ว่าจะมีบางกลุ่มในศาสนาฮินดูไม่เชื่อเรื่องนี้ แต่ยังคงเชื่อในชีวิตหลังความตาย[2][3][4][5] เป็นความเชื่อที่พบในศาสนายูดายออร์ทอดอกซ์หลายสาย และพบในความเชื่อบางประการของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันในสหรัฐ (ในรูปแบบที่แตกต่างกัน)[6] และชนพื้นเมืองออสเตรเลียบางส่วน (ในขณะที่ส่วนใหญ่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายหรือโลกของวิญญาณ).[7] ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดใหม่/เมเทมไซโคซิส (metempsychosis) ถูกยึดถือโดยชาวกรีกในประวัติศาสตร์ เช่น พีทาโกรัส, โสกราตีส และเพลโต[8] และถูกเชื่อในศาสนาสมัยใหม่ส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามไม่เชื่อเรื่องนั้น แต่มีบางกลุ่มในศาสนาเหล่านั้นเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหม่ เช่น แคธาริซึม, อะละวีย์, ดรูซ[9] และโรซิครูเชียน[10] ในประวัติศาสตร์ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างนิกายและความเชื่อเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดใหม่ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของนีโอเพลโตนิซึม, ออร์ฟิซึม, เฮอร์เมติซิซึม และนอสติซิซึมในสมัยโรมัน เช่นเดียวกันกับกลุ่มศาสนาอินเดียที่มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้[11] ในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ชาวยุโรปและชาวอเมริกาเหนือได้สนใจเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดใหม่[12]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. Norman C. McClelland 2010, pp. 24–29, 171.
 2. 2.0 2.1 Mark Juergensmeyer & Wade Clark Roof 2011, pp. 271–272.
 3. Stephen J. Laumakis 2008, pp. 90–99.
 4. Rita M. Gross (1993). Buddhism After Patriarchy: A Feminist History, Analysis, and Reconstruction of Buddhism. State University of New York Press. pp. 148. ISBN 978-1-4384-0513-1.
 5. Flood, Gavin D. (1996), An Introduction to Hinduism, Cambridge University Press
 6. Gananath Obeyesekere, Imagining Karma: Ethical Transformation in Amerindian, Buddhist, and Greek Rebirth. University of California Press, 2002, page 15.
 7. Crawley
 8. see Charles Taliaferro, Paul Draper, Philip L. Quinn, A Companion to Philosophy of Religion. John Wiley and Sons, 2010, page 640, Google Books
 9. Hitti, Philip K (2007) [1924]. Origins of the Druze People and Religion, with Extracts from their Sacred Writings (New Edition). Columbia University Oriental Studies. 28. London: Saqi. pp. 13–14. ISBN 0-86356-690-1
 10. Heindel, Max (1985) [1939, 1908] The Rosicrucian Christianity Lectures (Collected Works): The Riddle of Life and Death. Oceanside, California. 4th edition. ISBN 0-911274-84-7
 11. An important recent work discussing the mutual influence of ancient Greek and Indian philosophy regarding these matters is The Shape of Ancient Thought by Thomas McEvilley
 12. "Popular psychology, belief in life after death and reincarnation in the Nordic countries, Western and Eastern Europe" (PDF). (54.8 KB)

สารานุกรมแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข