การกระเจิงของแสง

การกระเจิงของแสง (อังกฤษ: Light scattering) เป็นการกระเจิงประเภทหนึ่ง เมื่อแสงอยู่ในรูปของพลังงานที่สามารถกระจายออกไปได้ การกระเจิงของแสงสามารถถูกจัดว่าเป็นการหักเหของรังสีที่เป็นเส้นตรง ตัวอย่างของการกระเจิงแสง เช่น การที่แสงอาทิตย์มากระทบกับโมเลกุลของอากาศ[1]

อ้างอิงแก้ไข