การกระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล

การกระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล (อังกฤษ: public indecency หรือ indecent exposure) ได้แก่ การกระทำใด ๆ ของบุคคลโดยจงใจจะให้ปรากฏแก่สาธารณชนซึ่งความลามกอนาจารหรือสิ่งอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งการกระทำเช่นนี้บางทีก็เป็นความผิดตามกฎหมาย เช่น ในประเทศไทยถือเป็นความผิดอาญาขั้นลหุโทษ