กาญจนบุรี (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

กาญจนบุรี อาจหมายถึง:

ดินแดนและการปกครอง
สถาบันการศึกษา
คมนาคม
อื่น ๆ