กองพลยานเกราะที่ 1 แห่งเอ็สเอ็ส "ไลพ์ชตันดาร์เทอ เอ็สเอ็ส อดอล์ฟ ฮิตเลอร์"

กองพล

กองพลยานเกราะเอ็สเอ็สที่ 1 "ไลพ์ชตันดาร์เทอ เอ็สเอ็ส อดอล์ฟ ฮิตเลอร์" (1st SS Panzer Division Leibstandarte SS Adolf Hitler-LSSAH) ในช่วงเริ่มต้นได้กลายเป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์,ได้มีหน้าที่ผิดชอบในการคุ้มครองคนของฟือเรอร์ สำนักงานและที่อยู่อาศัย ในช่วงแรกมีขนาดกรมทหาร จนในที่สุดก็ได้เติบโตจนกลายเป็นหน่วยขนาดกองพล

กองพลยานเกราะเอ็สเอ็สที่ 1
ไลพ์ชตันดาร์เทอ เอ็สเอ็ส อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
1. SS-Panzer-Division Leibstandarte-SS Adolf Hitler.svg
เครื่องหมายหน่วย
ประเทศ  ไรช์เยอรมัน
รูปแบบ พันเซอร์
บทบาท สงครามยานเกราะ
กำลังรบ กองพล
ผู้อุปถัมภ์ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
ปฏิบัติการ
สำคัญ
สงครามโลกครั้งที่สอง:

กองพลยานเกราะเอ็สเอ็สที่ 1 ได้เข้าร่วมรบในช่วงการบุกครองโปแลนด์ และได้ถูกรวมเข้ากับหน่วยวัฟเฟิน-เอ็สเอ็สพร้อมกับหน่วยเอ็สเอ็ส-เวอร์ฟือกุนจ์สทรูปเปอร์ (SS-VT) และหน่วยกำลังรบของหน่วยเอ็สเอ็ส-โทเทินคอฟเฟอร์แบนเดอ (SS-TV) ก่อนที่ปฏิบัติการบาร์บารอสซาในการรุกรานสหภาพโซเวียตจะเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1941 ในช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้มีการเพิ่มขนาดจากกรมทหารไปยังกองพลพันเซอร์

สมาชิกของกองพลยานเกราะเอ็สเอ็สที่ 1 ได้กระทำทารุณโหดร้ายต่อผู้คนไปจำนวนมากและก่ออาชญากรรมสงคราม รวมทั้งการสังหารหมู่ที่มาลเมดีย์ พวกเขาได้สังหารเชลยศึกประมาณ 5,000 คนในช่วงปี ค.ศ. 1940-1945,ส่วนใหญ่อยู่แนวรบด้านตะวันออก

ผู้บัญชาการแก้ไข