กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี

กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี (อังกฤษ: United Nations Development Fund for Women) หรือรู้จักในชื่อ ยูนิเฟม (UNIFEM, มาจากภาษาฝรั่งเศส "Fonds de développement des Nations unies pour la femme") ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2519[1] เดิมเพื่อเป็นกองทุนตามความสมัครใจ (voluntary fund) ของทศวรรษเพื่อสตรีสหประชาชาติในปีสตรีสากล (พ.ศ. 2518) ทำหน้าที่สนับสนุนด้านการเงินและเทคนิคแก่โครงการและยุทธศาสตร์นวัตกรรมซึ่งสนับสนุนสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสตรี หลังจากนั้นเป็นต้นมา กองทุนฯ ได้สนับสนุนการมีบทบาทของสตรีและความเท่าเทียมทางเพศผ่านสำนักงานโครงการและประสานกับองค์การสตรีในภูมิภาคหลักของโลก งานในด้านงบประมาณที่ตอบสนองเชิงมิติหญิงชาย (gender responsive budget) เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2539 ในภูมิภาคแอฟริกาใต้ และได้ขยายไปยังแอฟริกาตะวันออก, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียใต้, อเมริกากลาง และภูมิภาคเทือกเขาแอนดีส กองทุนฯ ทำงานเพื่อเพิ่มความตระหนักในงบประมาณที่ตอบสนองเชิงมิติหญิงชายทั่วระบบสหประชาชาติ ว่าเป็นเครื่องมือเสริมสร้างการจัดการทางเศรษฐกิจ (economic governance) ในทุกประเทศ

ยูนิเฟมเคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพัฒนาแห่งสหประชาชาติ แต่บทบาทของกลุ่มฯ ปัจจุบันถูกโอนไปยังองค์การสืบทอด คือ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)[2]

ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ยูนิเฟมได้เลือก นิโคล คิดแมน นักแสดงชาวอเมริกันเป็นทูตมิตรภาพขององค์การ[3]

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ยูนิเฟมได้ถูกรวมเข้ากับองค์กรเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและฝึกอบรมระหว่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าของสตรี (International Research and Training Institute for the Advancement of Women), สำนักงานที่ปรึกษาพิเศษด้านปัญหาทางเพศ (Office of the Special Adviser on Gender Issues) และกองความก้าวหน้าของสตรี (Division for the Advancement of Women)

อ้างอิงแก้ไข

  1. Resolution 133 session 31 on 16 December 1976 (retrieved 2008-04-18)
  2. http://www.undg.org/index.cfm?P=13
  3. BBC (2006-01-26). "Kidman becomes ambassador for UN". BBC. สืบค้นเมื่อ 2009-02-02.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข