กองทัพเรือจีน (แก้ความกำกวม)

กองทัพเรือจีน อาจหมายถึง

กองทัพเรือจีนก่อนปี 1912