กษัตริย์แห่งโรม

กษัตริย์แห่งโรม (ละติน: Rex Romae) เป็นตำแหน่งผู้ปกครองสูงสุดของราชอาณาจักรโรมัน มีอำนาจในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ ตามตำนานแล้ว กษัตริย์คนแรกคือโรมุลุส ซึ่งได้สร้างกรุงโรมขึ้นเมื่อ 753 ปีก่อนคริสต์ศักราชบนเขาแพละไทน์ กรุงโรมมีกษัตริย์ทั้งหมด 7 คนซึ่งปกครองกรุงโรมจนถึง 509 ปีก่อนคริสต์ศักราช กษัตริย์คนที่เจ็ดถูกโค่นจากอำนาจจากเหตุข่มขืนลูเครเชีย แม้จะมีชื่อตำแหน่งว่าเป็นกษัตริย์แต่ก็เป็นเพียงชื่อตำแหน่งในทางปกครองเท่านั้น กษัตริย์แต่ละคนมาจากการเลือกตั้งแบบปลอดการแข่งขัน และไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับกษัตริย์คนก่อน ระบอบการปกครองเช่นนี้จึงไม่มีชนชั้นราชวงศ์

แม่หมาป่าคาปิโตลีนา สัญลักษณ์อำนาจของกษัตริย์แห่งโรม

ตำแหน่งกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือผู้คน แม้กรุงโรมจะมีวุฒิสภาแต่ก็เป็นเพียงสภาที่มีอำนาจน้อยนิดในทางปกครองเท่านั้น หน้าที่หลักของวุฒิสภาคือการสนองความปรารถนาของกษัตริย์ นอกจากโรมุลุสผู้เป็นกษัตริย์คนแรกแล้ว กษัตริย์คนต่อมามาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนกรุงโรม วุฒิสภาจะแต่งตั้งวุฒิสมาชิกกลุ่มหนึ่งเป็นคณะอินแตร์เรกส์ (Interrex) ซึ่งจะเป็นคณะที่สรรหาและเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกหนึ่งคนเป็นกษัตริย์ หากผู้สมัครคนนั้นแพ้การเลือกตั้ง คณะอินแตร์เรกส์ก็จะสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกคนใหม่ ผู้ที่ถูกเสนอชื่ออาจจะเป็นใครก็ได้โดยไม่เกี่ยงที่มา อาทิ ลูกิอุส ตาร์กวินิอุส ปริสกุส กษัตริย์คนที่ 5 มีต้นกำเนิดเป็นเพียงสามัญชนผู้อพยพมาจากอีทรัสคัน นครรัฐเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม ในตอนปลายยุคได้เกิดการแก่งแย่งอำนาจกันขึ้น ทำให้กษัตริย์องค์ที่ 6 และ 7 ไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน แต่มาจากการลงมติแต่งตั้งของวุฒิสภาเท่านั้น

รายชื่อกษัตริย์แห่งโรม

แก้
ภาพ ชื่อ ช่วงชีวิต ครองราชย์ สิ้นสุดรัชสมัย ที่มา
  โรมุลุส
(ROMVLVS)
[1]
771 – 716 ปีก่อน ค.ศ.
(อายุ 53 ปี)
753 ปีก่อน ค.ศ. 716 ปีก่อน ค.ศ. ประกาศตนเป็นกษัตริย์หลังแรมุสผู้เป็นพี่ชายถูกสังหาร
  นุมา ป็อมปิลิอุส
(NVMA POMPILIVS)
753 – 672 ปีก่อน ค.ศ.
(อายุ 80 ปี)
716 ปีก่อน ค.ศ. 672 ปีก่อน ค.ศ. มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
  ตุลลุส ฮ็อสตีลิอุส
(TVLLVS HOSTILIVS)
? – 640 ปีก่อน ค.ศ. 672 ปีก่อน ค.ศ. 640 ปีก่อน ค.ศ. มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
  อังกุส มาร์กิอุส
(ANCVS MARCIVS)
ประมาณ 677 – 616 ปีก่อน ค.ศ. 640 ปีก่อน ค.ศ. 616 ปีก่อน ค.ศ. มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
  ลูกิอุส ตาร์กวินิอุส ปริสกุส
(LVCIVS TARQVINIVS PRISCVS)
? – 578 ปีก่อน ค.ศ. 616 ปีก่อน ค.ศ. 578 ปีก่อน ค.ศ. หลังมาร์กิอุสตายเขาก็เป็นผู้สำเร็จราชการ
ต่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการเลือกตั้ง
  แซร์วิอุส ตุลลิอุส
(SERVIVS TVLLIVS)
? – 534 ปีก่อน ค.ศ. 578 ปีก่อน ค.ศ. 534 ปีก่อน ค.ศ. เป็นเสมือนลูกบุญธรรมของลูกิอุส เข้ายึดอำนาจหลังจากที่บุตรของอังกุสทำการสังหารลูกิอุส
ครองราชย์โดยการลงมติของวุฒิสภา
  ลูกิอุส ตาร์กวินิอุส ซุแปร์บุส
(LVCIVS TARQVINIVS SVPERBVS)
? – 495 ปีก่อน ค.ศ. 534 ปีก่อน ค.ศ. 509 ปีก่อน ค.ศ. เป็นลูกหรือหลานของลูกิอุส เข้ายึดอำนาจหลังแซร์วิอุสถูกสังหาร ซึ่งเป็นการจัดฉากโดยเขากับภริยา (ซึ่งเธอเป็นลูกสาวแซร์วิอุส)

อ้างอิง

แก้
  1. ติตุส ตาติอุส กษัตริย์แห่งเผ่าชนเซไบน์ เป็นผู้ปกครองโรมร่วมกับโรมุลุสอยู่ห้าปีจนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรม อย่างไรก็ตาม ตามธรรมเนียมเดิมจะไม่นับว่าติตุส ตาติอุส เป็นหนึ่งในกษัตริย์ทั้งเจ็ดแห่งโรม