กล่องดำ อาจหมายถึง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไข

โทรทัศน์แก้ไข