กล่องดำ อาจหมายถึง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก้

โทรทัศน์ แก้