กลุ่มอุศูลี

กลุ่มอุศูลี คือ กลุ่มที่คัดค้านแนวทางของกลุ่มอิคบารีในการวินิจฉัยบทบัญญัติอิสลาม บรรดาผู้รู้หลายท่านถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอุศูลี พวกเขามีความเชื่อว่า ในการวินิจฉัยบทบัญญัติอิสลาม ผู้ทำการวินิจฉัยจะต้องใช้แหล่งอ้างอิงสี่แหล่งที่สำคัญกล่าวคือ ๑. อัลกุรอาน ๒. ซุนนะห์ ๓.สติปัญญา ๔.อิจมะอฺ(การรวมตัวกันของกลุมผู้รู้เพื่อลงมติในการวินิจฉัยบทบัญญัติ) พวกเขามีหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยนามว่า “อุศูล ฟิกฮ์” และมีกลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเช่น หลัก บะรออัต อิซติศฮาบ พวกเขาเชื่อว่า การวินิจฉัยบทบัญญัตเป็นวาญิบกิฟาอี(ข้อบังคับส่วนรวม) และ หากมีความสามารถและความเหมาะสมก็อาจเป็นวาญิบอัยนี (ต่อบุคคล) กลุ่มอุศูลี คือกลุ่มที่มีทัศนะแตกต่างจากกลุ่มอิคบารีในหลายหัวข้อ พวกเขาละทิ้งฮะดิษที่มีสายรายงานที่ไม่น่าเชื่อถือ และ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องทำการตักลีด (ทำตาม)ผู้ที่มีความสามารถในการวินิจฉัยในการปฏิบัติศาสนกิจของตนเอง กลุ่มอุศูลีกำเนิดเมื่อ ศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อกลุ่มอิคบารีขยายตัวขึ้น และในปัจจุบันบรรดาฟะกิฮส่วนมากได้เดาตามแนวทางของอุศูลีในการวินิจฉัยบทบัญญัติ ส่วนมากครอบคลุมไปยังฟิกฮ์นิกายชีอะห์


คุณลักษณะของกลุ่มอุศูลี

คุณลักษณะของกลุ่มอุศูลีบางประการมีดังต่อไปนี้

- เชื่อว่าสติปัญญาของมนุษย์สามารถเป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยบทบัญญัติ และเป็นบทพิสูจน์ที่สามารถเชื่อถือได้ - เชื่อว่าการวินิจฉัยบทบัญญัติโดยผู้เชี่ยวชาญมีความสำคัญในอิสลาม รวมถึงเวลาและสถานที่อาจส่งผลต่อเรื่องดังกล่าว - เชื่อต่อหลักความสอดคล้องระหว่างบทบัญญัติของพระองค์กับความเหมาะสมในการปฏิบัติโดยบุคคลที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติ - เชื่อว่าบทบัญญัติ สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเว้น หรือมีเงื่อนไขได้ในกรณีที่มีความจำเป็น - เชื่อไปยังความเป็นบทพิสูจน์ของการคาดเดาที่มีความเป็นไปได้มากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์

- การยอมรับการตัดสินของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยบทบัญญัติด้วยหลักของสติปัญญา โดยคำนึงถึงความเชื่อโดยทั่วไปของประชาชน - การยอมรับหลักเกณฑ์บางอย่างเพื่อการวินิจฉัยบทบัญญัติในกรณีที่ไม่มีหลักฐานจากหนทางในการถ่ายทอดเช่นโองการอัลกุรอาน หรือ ซุนนะห์ อาทิ . หลักบะรออัต . หลักอิฮฏิยาต . หลักตัคยีร . หลักอิซติศฮาบ

บรรดาผู้อวุโสของกลุ่มอุศูลี
- เชคมุฟีด เจ้าของหนังสือ “อัรริซาละห์ อัลอุศูลียะห์”

- ซัยยิด มุรตะฎอ อะละมุลฮูดา เจ้าของหนังสือ “อัซซะรีอะห์ อิลา อุศูล อัชชัรอียะห์” - เชคตูซี เจ้าของหนังสือ “อิดดะตุล อุศูล”

- มุฮักกิก ฮิลลีเจ้าของหนังสือ “มะอาริจ อัลอุศูล” - เชค ฮาซันอิบนิ ซัยนุดดีน เจ้าของหนังสือ “มะอาลิม อัดดีน” - มีรซา กุมมี เจ้าของหนังสือ “กะวานีน อัลอุศูล” - เชค มุฮัมหมัด ฮุเซน อิบนิ รอฮีม อิศฟาฮานี เจ้าของหนังสือ “อัลฟุศูล ฟิล อุศูล” - เชค มุรตะฎอ อันศอรี เจ้าของหนังสือ “ฟะวาอิด อัลอุศูล”

- ออคุนด์ มุฮัมหมัด กาซิม คุรอซอนี เจ้าของหนังสือ “กิฟายะตุล อุศูล” - มีรซามุฮัมหมัดฮุเซน นออีนีเจ้าของหนังสือ “ฟะวาอิด อัลอุศูล” - ฎิยาอุดดีน อิรอกี เจ้าของหนังสือ “มะกอลาต อัลอุศูล”และ “อันนิฮายะห์ อัลอัฟการ”

- อิมามโคมัยนี เจ้าของหนังสือ “มะนาฮิจ อัลวุศูล อิลา อิลมิลอุศูล”

- อะบุล กอซิมคูอี เจ้าขอหนังสือ “มุฮาฎิรอต ฟี อุศูล อัลหิกฮ์”

- มุฮัมหมัด บาเก็ร ศ็อดร์เจ้าของหนังสือ “บุฮูษ ฟี อิลมิลอุศูล”