กลุ่มอาการอัลพอร์ต

กลุ่มอาการอัลพอร์ตเป็นโรคทางพันธุกรรมโรคหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมีไตอักเสบ ไตวาย และสูญเสียการได้ยินได้

กลุ่มอาการอัลพอร์ต
(Alport syndrome)
Alport haring loss.jpg
Hearing loss effect of Alport syndrome in 13-year-old boy
สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

การจำแนกโรค
V · T · D
ทรัพยากรภายนอก