กลุ่มดาวสิงโตเล็ก

กลุ่มดาวสิงโตเล็ก' เป็นกลุ่มดาวจางๆ อยู่ระหว่างกลุ่มดาวหมีใหญ่กับกลุ่มดาวสิงโต ตั้งชื่อโดยโจแฮนเนส เฮเวลีอุส ในคริสต์ศตวรรษที่ 17

กลุ่มดาวสิงโตเล็ก (Leo Minor)
กลุ่มดาวสิงโตเล็ก
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: LMi
ชื่อคุณศัพท์: Leonis Minoris
สัญลักษณ์: สิงโตตัวเล็ก
ไรต์แอสเซนชัน:10 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: 35°
เนื้อที่:232 ตารางองศา (อันดับที่ 64)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:46 LMi
(ความส่องสว่างปรากฏ = 3.83)
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวหมีใหญ่
กลุ่มดาวแมวป่า
กลุ่มดาวปู
กลุ่มดาวสิงโต
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −45°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนเมษายน