กลุ่มดาวกล้องโทรทรรศน์

กลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้

กลุ่มดาวกล้องโทรทรรศน์ เป็นกลุ่มดาวหนึ่งทางซีกโลกใต้ ตั้งชื่อโดยนิโกลา-ลุย เดอ ลากาย ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18

กลุ่มดาวกล้องโทรทรรศน์ (Telescopium)
กลุ่มดาวกล้องโทรทรรศน์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Tel
ชื่อคุณศัพท์: Telescopii
สัญลักษณ์: กล้องโทรทรรศน์
ไรต์แอสเซนชัน:19 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −52°
เนื้อที่:251 ตารางองศา (อันดับที่ 57)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:α Tel
(ความส่องสว่างปรากฏ = 3.51)
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวคนยิงธนู
กลุ่มดาวมงกุฎใต้
กลุ่มดาวแท่นบูชา
กลุ่มดาวนกยูง
กลุ่มดาวอินเดียนแดง
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +30° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนสิงหาคม