กรุงเทพเดลิเมล์

(เปลี่ยนทางจาก กรุงเทพ เดลิเมล์)

กรุงเทพเดลิเมล์ เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน เจ้าของบริษัทสยามฟรีเปรส และนายฮัฟฟ์มัน มีบรรณาธิการคือ นายหลุย คีรีวัต ออกในช่วงปี พ.ศ. 2451-2475 เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเป็นข่าวสารและโฆษณา และวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล เริ่มแรกมีจำนวน 6 หน้า หลังจากนั้นจึงเพิ่มเป็น 14 หน้า อัตราค่าบำรุง ฉบับละ 10 สตางค์ ค่าบอกรับเป็นสมาชิกปีละ 25 บาท มีโฆษณาและแจ้งความประมาณ 70% ของพื้นที่

กรุงเทพเดลิเมล์
กรุงเทพเดลิเมล์.jpg
ประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน
รูปแบบข่าวสารเชิงวิจารณ์รัฐบาล และโฆษณา
เจ้าของบริษัท สยามฟรีเปรส จำกัด
นายฮัฟฟ์มัน
บรรณาธิการหลุย คีรีวัต
ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2451
ภาษาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
ฉบับสุดท้ายพ.ศ. 2475
สำนักงานใหญ่พระนครหลวงกรุงเทพ

การจัดรูปเล่ม แบ่งคอลัมน์เป็น 6 คอลัมน์ แต่ไม่ได้จัดตามรูปแบบของเนื้อหาให้เป็นระเบียบ คือข่าวและบทความปะปนกัน ไม่มีการแบ่งแยกข่าวชนิดต่าง ๆ ให้เป็นอิสระ การพาดหัวข่าว ใช้ตัวใหญ่ธรรมดา ไม่ใช้ตัวโป้ง การจัดหน้าและภาพ เดิมเป็นภาษาไทยปนอังกฤษ ฉบับละ 5 สตางค์ มี 6 หน้า ต่อมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยล้วน หน้า 1 เป็นหน้าโฆษณา ส่วนข่าวและความเห็นลงในหน้า 2 และ 4 เนื้อหาส่วนใหญ่ที่เหลือจะเป็นโฆษณาและประกาศแจ้งความ บทความจะมีความเห็นที่เฉียบขาดและรุนแรง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • สุกัญญา ตีระวนิช. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์ --: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ กรุงเทพฯ, ISBN 974-7442-60-4