กระแสน้ำกินี

กระแสน้ำกินี (อังกฤษ: Guinea Current) เป็นกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติก ไหลเลียบฝั่งของกินี ในแอฟริกาตะวันตก จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก มีความคล้ายกับกระแสน้ำอุ่นศูนย์สูตรในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก

กระแสน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกใต้

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข