กระเทียม (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

กระเทียม อาจหมายถึง

พืชแก้ไข