กระสือฟัดปอบ เป็นภาพยนตร์ไทย ออกฉายในปี พ.ศ. 2552 กำกับ ลำดับภาพ และ บทภาพยนตร์โดย นะติ พันธ์มณี ภาพยนตร์ทำรายได้ 1.54 ล้านบาท[1]

กระสือฟัดปอบ
กำกับนะติ พันธ์มณี
เขียนนะติ พันธ์มณี
นักแสดงนำอาคม ปรีดากุล
ปรางค์วลัย เทพสาธร
ตันติกร ตันติวัชโรดม
ชาตยา วงษ์ไทย
ธีรพงศ์ กุลชวนชัย
พรพรรณ สิทธินววิธ
ปาจรีย์ ณ นคร
อินทิรา เจริญปุระ
ศรสุทธา กลั่นมาลี
นันทรัตน์ ชาวราษฎร์
บอล เชิญยิ้ม
กำกับภาพวิเชียร เรืองวิชญกุล
วันฉาย10 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ภาษาไทย
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข


อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข