ในการศึกษาเทอร์โมไดนามิกส์ กระบวนการดูดความร้อน (อังกฤษ: Endothermic) หมายถึงกระบวนการหรือปฏิกิริยาที่ระบบดูดซับพลังงานจากสิ่งแวดล้อมในรูปของความร้อน กระบวนการตรงข้ามคือกระบวนการคายความร้อน ซึ่งปลดปล่อยพลังงานออกไปในรูปแบบของความร้อน คำนี้คิดขึ้นโดย Marcellin Berthelot (25 ตุลาคม ค.ศ. 1827 – 18 มีนาคม ค.ศ. 1907)

หลักการนี้ใช้กันแพร่หลายตั้งแต่ฟิสิกส์กายภาพไปจนถึงปฏิกิริยาเคมี ซึ่งพลังงานความร้อนถูกแปลงไปเป็นพลังงานพันธะ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้