กระทะ เป็นอุปกรณหลักชิ้นหนึ่งในครัว ไว้สำหรับทอด, ย่าง, และปรุงอาหาร โดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 20 ถึง 30 ซม. กระทะจะมีแอ่งเรียบตรงกลาง และมีขอบขึ้นมาเป็นวงกลม โดยปกติจะไม่มีฝา

กระทะทำด้วยสแตนเลส

การทำกระทะแก้ไข

ในสมัยก่อน กระทะจะสร้างจากเหล็กหล่อ ในปัจจุบัน เหล็กหล่อจะยังมีใช้บ้างโดยเฉพาะการทำอาหารกลางแจ้ง โดยกระทะส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะใช้โลหะอย่างเช่น อะลูมิเนียม และ เหล็กกล้าไร้สนิม ทั้งอุปกรณ์และวิธีการสร้างของกระทะสมัยใหม่นั้นมีหลากหลายรวมทั้ง

นอกจากนั้นยังมีกระทะที่เคลือบด้วย Polytetrafluoroethylene หรือเทฟล่อน (Teflon) ทำให้เวลาทอดอาหาร อาหารจะไม่ติดกระทะ โดยกระทะเทฟล่อนจะเป็นที่นิยมในบ้านเรือนแต่ไม่เป็นที่นิยมในภัตตาคารหรือร้านอาหาร

ประวัติแก้ไข