กระทรวงแรงงาน สวัสดิการสังคม ครอบครัวและความสัมพันธ์ (ฝรั่งเศส)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

กระทรวงแรงงาน สวัสดิการสังคม ครอบครัวและความสัมพันธ์ (Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité) เป็นกระทรวงในระบบการปกครองของประเทศฝรั่งเศส

กระทรวงแรงงาน สวัสดิการสังคม
ครอบครัวและความสัมพันธ์
Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité
ข้อมูล
ชื่อเดิม กระทรวงแรงงาน
(Ministère du Travail)
กระทรวงแรงงานและการดูแลสังคม
(Ministère du Travail et Prévoyance sociale)
รัฐมนตรีว่าการ ซาวีเยร์ แบร์ทรองด์
เว็บไซต์ Travail.gouv.fr