กระทรวงกลาโหม (โซมาเลีย)

กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางโซมาเลียซึ่งดูแลกองทัพโซมาเลีย ทหารของประเทศโซมาเลีย

กระทรวงกลาโหมแห่งโซมาเลีย
وزارة الدفاع
Wasaaradda Gaashaandhiga
ภาพรวมหน่วยงาน
เขตอำนาจรัฐบาลกลางโซมาเลีย
สำนักงานใหญ่โมกาดิชู ประเทศโซมาเลีย
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
เว็บไซต์เว็บไซต์ทางการ

ภาพรวม แก้ไข

กองทัพโซมาเลียประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศ ในช่วงเวลาที่เป็นเอกราชกองกำลังติดอาวุธของประเทศเริ่มจะกลายเป็นหนึ่งในกองทัพขนาดใหญ่ในทวีป การแผ่ขยายของสงครามกลางเมืองโซมาเลียในปีพ.ศ. 2534 นำไปสู่การยกเลิกกองทัพโซมาเลีย แต่หลังจากนั้นก็เริ่มก่อตั้งขึ้นมาใหม่หลังจากตั้งรัฐบาลกลางเปลี่ยนผ่านในปีพ.ศ. 2547

รัฐบาลกลางโซมาเลียก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และเป็นผู้ควบคุมดูแลกระทรวงกลาโหมกลาง โซมาลีแลนด์และพุนต์แลนด์ต่างก็มีกองกำลังรักษาความปลอดภัยและตำรวจเป็นของตนเอง

กฎหมาย แก้ไข

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สถาปนากองทัพแห่งชาติใหม่ได้รับการยินยอมในบทที่ 10 ข้อ 65 ของกฎบัตรกลางเปลี่ยนผ่าน

การรักษาความปลอดภัยและกองกำลังป้องกันประเทศ[1]

  1. สาธารณรัฐโซมาเลียจะต้องมีกองกำลังติดอาวุธของชาติประกอบด้วยกองทัพและตำรวจ
  2. กองกำลังติดอาวุธจะต้องศรัทธา ปฏิบัติ และรักษากฎบัตร กฎหมายของแผ่นดิน และความสามัคคีของประเทศ
  3. กฎหมายจะกำหนดโครงสร้างและหน้าที่ของกองกำลังติดอาวุธและระบบของความร่วมมือและการประสานงานในหมู่กองทัพในการปฏิบัติตามหน้าที่ของสถ​​าบันของกองทัพ

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แก้ไข

รายนาม ดำรงตำแหน่ง พรรค
สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย
โมฮัมเหม็ด อาลี ซามาตาร์ 1877-1973
พรรคสังคมนิยมปฏิวัติโซมาลี (SRSP)
เอเดน อับดุลลาฮี นูร์ 1986 - 1988 พรรคสังคมนิยมปฏิวัติโซมาลี (SRSP)
รัฐบาลกลางเปลี่ยนผ่าน
โมฮัมเหม็ด ฮับดี โมฮัมเหม็ด 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลกลางเปลี่ยนผ่าน (TFG)
อับดิฮาคิม โมฮามุด ฮาจี-ฟากี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 รัฐบาลกลางเปลี่ยนผ่าน (TFG)
ฮุสเซน อาหรับ อิสเซ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 รัฐบาลกลางเปลี่ยนผ่าน (TFG)
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย
อับดิฮาคิม โมฮามุด ฮาจี-ฟากี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 17 มกราคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลกลางโซมาเลีย (FGS)
โมฮัมเหม็ด ชีค ฮัสซัน 17 มกราคม พ.ศ. 2557 - 17 มกราคม พ.ศ. 2558 รัฐบาลกลางโซมาเลีย (FGS)
อับดุลคาดิร ชีค ดินี 17 มกราคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รัฐบาลกลางโซมาเลีย (FGS)

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข