กระจ้อน หรือ กระรอกดินข้างลาย (อังกฤษ: Indochinese ground squirrel, Berdmore's ground squirrel; ชื่อวิทยาศาสตร์: Menetes berdmorei) จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อันดับสัตว์ฟันแทะ เป็นกระรอกขนาดเล็กชนิดหนึ่ง พบเห็นได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย และทุกสภาพภูมศ แม้แต่ในสวนใจกลางเมือง ไม่ชอบอยู่อาศัยในป่าดิบทึบ ชอบหากินอยู่ตามพื้นดิน มีลำตัวสีน้ำตาลมีแถบสีดำสลับสีอ่อนอยู่ด้านข้างลำตัว จัดเป็นกระรอกดินชนิดหนึ่ง

เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล Menetes[2] พบได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวเต็มที่รวมหาง ประมาณ 15-20 เซนติเมตร นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง

อ้างอิงแก้ไข

  1. Walston, J. & Duckworth, J. W. (2008). Menetes berdmorei. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 6 January 2009.
  2. จาก itis.gov (อังกฤษ)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข